Các xu hướng ERP hàng đầu năm 2020

Các xu hướng ERP hàng đầu năm 2020

Giải pháp ERP (Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp) đã trở thành một yếu tố không thể thiếu của các doanh nghiệp thành công. Cùng nhìn lại vào buổi đầu triển khai hệ thống ERP, đây hẳn là một quyết định vô cùng quang trọng mà các doanh nghiệp đã phải dành rất...
Bảy yếu tố tạo nên một dự án ERP thành công

Bảy yếu tố tạo nên một dự án ERP thành công

Gần đây chung tôi đã tiến hành một cuộc thăm dò để xác định các yêu tố mà các chuyên gia ERP thấy là quan trọng nhất đối với các dự án ERP thành công. Dựa trên những phát hiện sau khi nghiên cứu, dưới đây là bản đánh giá các yếu tố quan trọng theo tỷ lệ % người tham...
Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất cần những tính năng gì?

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất cần những tính năng gì?

Nghiệp vụ kế toán cho các doanh nghiệp sản xuất rất phức tạp do liên quan đến việc định giá hàng tồn kho và giá vốn hàng bán để xác định giá trị thành phẩm chính xác nhất. Để giải quyết những yêu cầu phức tạp trên, doanh nghiệp sản xuất không thể chỉ dựa vào một phần...