Dịch vụ tư vấn nghiệp vụ Odoo/OpenERP

Thế mạnh trong lĩnh vực tư vấn của chúng tôi là sự kết hợp đặc biệt từ các chuyên gia ở những lĩnh vực khác nhau, sự am hiểu về kĩ thuật cùng với các dịch vụ chuyên biệt. Với thế mạnh đó, chúng tôi tự tin đem đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất từ chương trình tư vấn quản lí theo tiêu chuẩn quốc tế. Xem qua các dịch vụ và giải pháp dưới đây của chúng tôi.

Dịch vụ tư vấn quản trị doanh nghiệp thông minh

Quản trị nghiệp vụ thông minh (BI)
Quản trị khách hàng thông minh (CI)
Quản trị doanh nghiệp thông minh (EI)
Quản lí quan hệ khách hàng
Dây chuyền cung ứng
Quản lí và Tối ưu hóa Dây chuyền cung ứng
Quản lí quan hệ với nhà cung cấp (SRM)
Chuỗi cung ứng chất lượng cao (HISCA)
Dịch vụ hậu cần

Giải pháp doanh nghiệp

Chương trình quản lí
Chương trình quản lí doanh nghiệp

An ninh Doanh nghiệp

Quản lí định danh liên hợp (FIM)