Giải pháp phần mềm Odoo/OpenERP cho ngành IT

Giải Pháp ERP Cho Ngành IT

1
2

Công nghệ thông tin đã trở thành ngành công nghiệp phát triển mạnh mẽ nhất trong nền kinh tế hiện đại ngày nay không chỉ riêng tại Việt Nam mà còn trong các nước đang phát triển cũng như đang dần chiếm vị trí độc tôn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế toàn cầu phát triển. Kinh tế quy mô cũng như nhu cầu thị hiếu ngày càng tăng trưởng từ phía khách hàng lẫn doanh nghiệp đã minh hoạ cho sự phát triển chóng mặt này.

Lợi ích phần mềm ERP mang lại trong lĩnh vực IT

Cải thiện việc tận dụng các nguồn tài nguyên một cách hiệu quả hơn

Nhận biết và phân bổ các nguồn tải nguyên một cách hiệu quả nhất. Sử dụng các kỹ năng cần thiết và hợp lý đối với các dự án đang thực hiện.
Hỗ trợ quản lý các phòng ban trong công ty cũng như quản lý các hợp đồng xây dựng các sản phẩm dịch vụ trực tuyến trong lĩnh vực phần mềm.

Phát triển các mối liên hệ với khách hàng

Cải thiện sự hài lòng của khách hàng thông qua việc chia sẻ các bảng tường thuật về tình trạng dư án.

Tăng cường tốc độ làm việc của nhóm lao động “Ảo”

Chia sẻ các tài liệu và thông tin cập nhật liên quan đến dự án từ các địa điểm và ngày giờ khác nhau bằng nền tảng cộng tác dựa trên hệ thống đám mây ICSC cung cấp.

Cải thiện mức độ lợi nhuận của dự án

Kiểm tra theo dõi tiến độ dự án, các nhu cầu về tài nguyên mà dự án đang cần nhằm định giá chính xác dự án cũng như cải thiện mức độ lợi nhuận dự án đem lại.

3
4