Giải pháp phần mềm Odoo/OpenERP cho ngành may mặc

Tùy chỉnh phân hệ bán hàng

 • Quản lý danh mục và thông tin khách hàng
 • Quản lý đơn hàng bán sỉ
 • Quản lý danh mục cửa hàng và thông tin cửa hàng
 • Hỗ trợ import thông tin khách hàng
 • Quản lý tiếp thị:
  • Dự báo chương trình marketing
  • Chương trình marketing
  • Cửa hàng áp dụng
  • Chương trình quảng cáo
  • Hình thức marketing
  • Hình thức quảng cáo
  • Quản lý phiếu quà tặng
  • Doanh thu chỉ tiêu
  • Tiêu chí đánh giá khách hàng
  • Danh sách thu chi ngày

Tùy chỉnh phân hệ mua hàng

 • Quản lý danh mục và thông tin nhà cung cấp
 • Quản lý danh mục và thông tin thợ gia công
 • Quản lý đơn mua hàng nguyên vật liệu
 • Quản lý đơn mua hàng bán thành phẩm
 • Quản lý đơn mua hàng thành phẩm

Tùy chỉnh phân hệ quản lý công nợ

 • Quản lý công nợ với nhà cung cấp
 • Quản lý thanh toán cho nhà cung cấp
 • Quản lý công nợ với thợ gia công
 • Quản lý thanh toán cho thợ gia công

Tùy chỉnh phân hệ sản xuất

 • Quản lý quy trình sản xuất có gia công
 • Quản lý quy trình sản xuất có gia công theo nhiều công đoạn khác nhau
 • Quản lý định mức nguyên vật liệu (BOM)
 • Quản lý yêu cầu sản xuất
 • Tự động tạo yêu cầu sản xuất từ phiếu nhập kho KCS
 • Quản lý truy thu vải thừa
 • Quản lý lệnh gia công
 • Hỗ trợ một lệnh gia công giao cho nhiều thợ
 • Tự động tạo lệnh gia công cho công đoạn tiếp theo
 • Tự động tạo lệnh gia công cho hàng thiếu trong trường hợp không nhận đủ hàng
 • Tích hợp với phân hệ quản lý kho để quản lý giao nhận từ gia công/sản xuất
 • Quản lý trả hàng gia công (gia công lại hoặc trừ tiền)
 • Nhập thông tin hàng lỗi, hàng hủy

1 2
3 4

Tùy chỉnh phân hệ kho hàng

 • Quản lý danh mục ngành hàng/nhóm/tiểu nhóm
 • Quản lý danh mục chủng loại
 • Quản lý danh mục sản phẩm
 • Quản lý danh mục mã màu sắc
 • Quản lý danh mục kích cỡ sản phẩm
 • Quản lý danh mục chất liệu
 • Quản lý sản phẩm theo 2 barcode: barcode cũ và mới
 • Quản lý barcode:
  • Tạo barcode theo quy tắc của công ty
  • Hỗ trợ in barcode
  • Tạo và in barcode giảm giá
  • Lưu lịch sử tạo barcode
  • Lưu lịch sử in barcode
 • Quản lý danh mục kho hàng, bao gồm cả kho hàng của cửa hàng
 • Quản lý nhập kho KCS
 • Quản lý trả hàng từ KCS (trừ tiền hoặc trả hàng)
 • Quản lý đơn hàng cần KCS kiểm tra
 • Quản lý nhập kho trung tâm
 • Quản lý xuất kho trung tâm
 • Quản lý nhập/xuất giữa các cửa hàng
 • Quản lý kiểm kê kho
 • Quản lý yêu cầu thay đổi giá bán
 • Quản lý giá
 • Hỗ trợ import chủng loại
 • Hỗ trợ import sản phẩm
 • Hỗ trợ import tồn kho

Tích hợp website

 • Đơn đặt hàng Magento sẽ được tự động thiết lập như một đơn hàng mới trong hệ thống OpenERP
 • Khách hàng được lưu trữ trong Magento sẽ được nhập vào cùng hệ thống OpenERP
 • Sản phẩn được lưu trữ trong Magento sẽ được nhập vào cùng hệ thống OpenERP
 • Bất cứ cập nhật nào cho các tính năng sản phẩm trong Magento sẽ được cập nhật cho OpenERP
 • Bundled và sản phẩm định dạng có thể được nhập vào trong hệ thống OpenERP
 • OpenERP sẽ sẽ liên tục cập nhật Magento Stock.
 • Mỗi sản phẩm sẽ được cập nhật từ OpenERP đến Magento. Số lượng sản phẩm có sẵn trong OpenERP sẽ được đồng bộ hóa với Magento dựa vào Doanh thu và việc mua hàng.
 • Bất cứ cập nhật nào về Khách hàng trong OpenERP sẽ được đồng bộ hóa lại với Magento
 • Bất cứ cập nhật nào về Sản phẩm trong OpenERP sẽ được đồng bộ hóa lại với Magento
 • Phân phối, Nhận hàng và Đóng gói thiết lập trong OpenERP sẽ được đồng bộ với Magento cho các đơn hàng tương ứng
 • Sau khi hóa đơn được xác nhận và thanh toán, OpenERP sẽ được đồng bộ hóa với Magento.
 • Thông tin vận chuyển sẽ được đồng bộ hóa từ OpenERP về lại Magento.
 • Email về thông tin vận chuyển sẽ được gửi đến khách hàng ngay khi đơn hàng Vận chuyển được xác nhận.

Tùy chỉnh phân hệ nhân sự

 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý nhân viên
 • Quản lý hợp đồng, tăng lương
 • Quản lý đào tạo
 • Quản lý làm việc, chấm công, đi muộn về sớm, nghỉ phép, tăng ca…
 • Quản lý tiền lương
 • Quản lý đánh giá định kỳ
 • Quản lý các ý tưởng về cải tiến và góp ý

Tùy chỉnh phân hệ POS

 • Tính năng
  • Tạo đơn hàng POS
  • Tích hợp với máy quét barcode
  • Nhập trả hàng
  • Nhập chiết khấu hàng hóa, chiết khấu đơn hàng
  • Tự động tải chiết khấu đơn hàng theo loại khách hàng
  • Thanh toán đơn hàng bằng nhiều phương thức:
  • Cộng dồn điểm tích lũy cho khách hàng
  • Tạo mới và nhập thông tin khách hàng
  • Tự động tạo khách hàng mới tương ứng trên ERP
  • Tìm kiếm khách hàng, sản phẩm theo nhiều tiêu chí
  • Thực hiện nhiều bill cùng lúc
  • In lại bill đã thanh toán
  • Lưu các bill chưa thanh toán trong ngày
  • Thêm ghi chú cho đơn hàng
  • Xem thông tin cửa hàng
  • Khóa màn hình
  • Phân quyền nhân viên
  • Đồng bộ thông tin đơn hàng từ POS về ERP
 • Báo cáo
  • Báo cáo doanh thu tổng hợp
  • Báo cáo doanh thu chi tiết
  • Báo cáo nhập xuất tồn
  • Báo cáo nhập hàng
  • Báo cáo xuất hàng
  • Danh mục khách hàng

Tùy chỉnh phân hệ khác

 • Quản lý thông tin công ty
 • Quản lý thông tin các cửa hàng
 • Quản lý người dùng
 • Phân quyền người dung

Tùy chỉnh phân hệ danh mục báo cáo

 • Báo cáo sản xuất
 • Báo cáo KCS
 • Báo cáo kho mã vạch
 • Báo cáo bán hàng
 • Báo cáo marketing
 • Báo cáo mua hàng
 • Báo cáo công nợ
 • Phân tích bán hàng
5
 

8