Bảng giá 

Dịch vụ máy chủ chuyên dùng dành cho ODOO

Các giải pháp nâng cấp máy chủ chuyên dùng hỗ trợ tối đa việc triển khai các bản cài đặt Odoo với nhiều dịch vụ hỗ trợ đi kèm

Dịch vụ đi kèm

Cấu hình domain

Miễn phí cấu hình do main cho máy chủ Odoo

Cài đặt SSL

Đảm bảo tính bảo mật cao của hệ thống. SSL là một điều cần thiết và đơn giản là chúng tôi miễn phí cài đặt cho bạn 

Tích hợp EMAIL

Hệ thống email cho phép bạn gửi thông tin cho khách hàng ngay trên hệ thống Odoo của mình 

Chuyển dữ liệu từ hệ thống củ

Hỗ trợ chuyển hệ thống Odoo lên máy chủ mới của chúng tôi. Và điều này hoàn toàn là miễn phí 

Hỗ trợ vấn đề kỹ thuật ODOO

Là một đơn vị triển khai ERP Odoo, chúng tôi có đủ kinh nghiệm để giúp bạn giữ hệ thống của mình hoạt động xuyên suốt và ổn định

Cài đặt Backup

Hệ thống sẽ được bảo vệ hoàn toàn với các bản sao lưu định kỳ.