Giải pháp phần mềm Odoo/OpenERP cho ngành bảo hiểm

Đơn giản hoá việc quản lý quyền lợi bảo hiểm, sắp xếp việc quản lý các hợp đồng/ đơn bảo hiểm một cách hợp lý, tăng cường các hoạt động bằng các giải pháp tổng thể đối với ngành bảo hiểm. Tìm hiểu lý do tại sao hàng ngàn doanh nghiệp bảo hiểm hàng đầu thế giới tin cậy và sử dụng sản phẩm ICSC cung cấp nhằm giúp họ cải thiện hiệu suất và ngày càng định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm.
Giảm bớt thời gian tiếp thị cho các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm được cân đo đong đếm một cách kỹ càng.
Sắp xếp hợp lý các hoạt động bảo hiểm đồng thời giảm bớt chi phí và và độ phức tạp của các quy trình.
Chủ động quản lý các yêu cầu và luôn chủ động cập nhật các điều luật mới nhất được ban hành.
Kích thích hiệu suất tối đa từ đội ngũ bán hàng đồng thời cải thiện việc quản lý các khoản phí khuyến mãi.
Gia tăng sự thoả mãn và lòng trung thành của khách hàng với dịch vụ chất lượng và quy trình gia hạn hợp đồng được tiến hành dễ dàng.