Giải pháp phần mềm Odoo/OpenERP cho ngành dầu khí

1
2

ICSC hiểu rằng dù cho doanh nghiệp hiện đang sản xuất hay duy trì các hoạt động xây dựng và thiết lập đối với ngành công nghiệp năng lượng như dầu khí và dầu mỏ thì doanh nghiệp đó ắt hẳn phải điều khiển các quy trình vận hành liên quan đến các hoạt động đó đồng thời cắt giảm bớt chi phí ở mức thấp nhất cũng như có khả năng đối phó với các thách thức hiện tại trong nền kinh tế hiện đại ngày nay. ICSC cung cấp các giải pháp và công cụ cần thiết

Giải pháp ERP ICSC xây dựng và tuỳ chỉnh đối với ngành dầu khí gồm những tính năng

  • Tích hợp các quy trình Từ kỹ thuật đến bảo trì, các vấn đề liên quan đến vấn đề tài chính và sản xuất.
  • Đồng Bộ Hoá giữa danh mục sản phẩm và quy trình quản lý các dự án nhằm tối đa hoá ROCE ( Hệ Số Thu Nhập Trên Vốn Sử Dụng) cũng như tăng cường sự linh hoạt cũng như đối phó với các biến động của thị trường một cách chủ động.
  • Cải thiện độ khả dụng tài sản doanh nghiệpPhần mềm ERP do ICSC xây dựng và tuỳ chỉnh dành cho lĩnh vực dầu khí hỗ trợ tăng tuổi thọ của tài sản doanh nghiệp hiện đang sử dụng cũng như giảm thiểu tối đa chi phí bảo trì.