Tối đa hóa hiệu suất nhà kho của bạn

Kho trực tuyến hiện đại trên một phần mềm quản lý

crm

Cải thiện hiệu quả làm việc & thời gian xử lý

Quản lý kho của bạn tốt hơn với hệ thống kiểm kê nhập kép thông minh.

Tính năng độc đáo quản lý hàng tồn kho kép Odoo cho phép truy xuất nguồn gốc đầy đủ từ nhà cung cấp đến khách hàng. Không có gì bị mất, mọi thứ đều được di chuyển.

Ít hàng dự trữ hơn và không xảy ra hiện tượng hết hàng trong kho

Đưa ra đề xuất về đơn đặt hàng mua (hoặc yêu cầu báo giá), tạo bởi Odoo dựa trên dự báo tương lai về số lượng tối thiểu trong kho của bạn

Với thiết lập mức tồn kho tối thiểu để luôn đáp ứng hàng trong kho, hệ thống sẽ bổ sung hoàn toàn tự động khi tồn không đạt mức tối thiểu mong muốn trong kho

Các tính năng nâng cao được thiết kế đơn giản

Drop-shipping

Giao hàng cho khách hàng trực tiếp từ nhà cung cấp của bạn dựa trên sản phẩm, đơn đặt hàng hoặc khách hàng.

Kĩ thuật lưu trữ chéo

Dỡ hàng đến và chuyển trực tiếp đến các cổng để ra ngoài với rất ít hoặc không cần lưu trữ giữa các giai đoạn.

Đẩy & Kéo Tuyến đường

Thiết kế các tuyến sản phẩm của riêng bạn để tự động hóa việc chuyển các đơn hàng giữa các kho hoặc địa điểm.

Nhiều kho

Quản lý tất cả các kho của bạn với cùng một hệ thống và xác định các quy tắc bổ sung giữa các kho.

Khả năng truy xuất theo kinh nghiệm tổng thể

Theo dõi các hoạt động dịch chuyển hàng hóa

Theo dõi mọi phiếu chuyển kho từ mua hàng sang kho đến đơn đặt hàng. Theo dõi số seires hoặc số lô từ bất cứ nơi nào trong chuỗi cung ứng của bạn.

Tích hợp đầy đủ với những Ứng dụng Odoo khác

Bán hàng

Tự động cập nhật các cấp độ hàng dự trữ của bạn và dự báo khối lượng theo báo giá và đơn hàng.

Mua hàng

Tự động hóa tính năng Những câu hỏi thường gặp RFQ và Đơn hàng PO căn cứ theo hàng dự trữ tối thiểu hoặc đơn bán hàng và theo dõi các lô hàng nhận.

Kế toán

Bỏ qua mục nhập dữ liệu. Odoo Inventory được tích hợp hoàn toàn với Kế toán Odoo, vì vậy những việc mua bán chứng khoán sẽ được lưu vào sổ sách của bạn trong thời gian thực.

Báo cáo đầy đủ và rõ ràng 

Luôn nắm tình hình với các báo cáo trong thời gian thực.

Đưa ra quyết định thông minh hơn với các báo cáo động trong thời gian thực,  bạn có thể lưu và chia sẻ với bất kỳ ai. Nắm thông tin chính trong tầm tay với một bảng điều khiển tùy chỉnh.

Sẵn sàng để bắt đầu