Giải pháp phần mềm Odoo/OpenERP cho ngành xây dựng

images (1)

images (2)
images

construction

Xây dựng và đẩy nhanh tiến độ các công trình thông qua Giải pháp phần mềm Odoo/OpenERP cho ngành xây dựng.Cải thiện tỷ lệ thành công của dự án cũng như gia tăng lợi nhuận với sự trợ giúp của các giải pháp ước tính và bỏ thầu các dự án đa dạng đối với các công ty trong lĩnh vực xây dựng
Bằng các công cụ ước tính và thiết kế đa chìu, việc đánh giá và đo lường các dự án phức tạp có thể được thực hiện một cách dễ dàng.Tạo ra các gói thầu chuẩn xác và cạnh tranh một cách nhanh chóng cũng như nhanh chóng chuyển toàn bộ gói thầu ban đầu thành hợp đồng cuối cùng.

  • Nắm bắt được tình hình dự án hiện tại cũng như nắm bắt cơ hội
  • Tối đa hoá hiệu xuất thông qua quy tình quản lý gói thầu bằng sự trợ giúp đắc lực của các công cụ hỗ trợ.
  • Phân phối các gói thầu chất lượng, nhanh chóng hơn bằng việc kết hợp dữ liệu từ các bộ phận.
  • Giảm thiểu rủi ro bằng việc dựa trên các ước tính thực tế của bạn về doanh thu và chi phí
  • Gia tăng tính chuẩn xác giữa các quy trình nhờ vào khả năng ước tính chuẩn xác hơn trước.