Ứng Dụng Thảo Luận Nhóm

Email nội bộ công ty

Ứng dụng “Thảo luận” của Odoo cho phép bạn tạo ra các nhóm các danh sách mail theo các chủ đề khác nhau cho nhiều bộ phận trong công ty của bạn. Nó đơn giản và là cách dễ dàng để công ty gửi các mail nội bộ khác nhau.Odoo mang đến cho bạn một phần mềm tuyệt vời để quản lý danh sách các mail và là cách đơn giản để giữ nhân viên luôn làm việc và thông báo về những gì đang xảy ra

1

Các nhóm đặc biệt dành cho những dự án đặc biệt

2

Bạn có một dự án mới và sẽ có một vài người từ các bộ phận và văn phòng khác cùng tham gia? Bạn cần một chủ đề riêng biệt để có thể thảo luận giữa mọi người? Đó chỉ là một vài ví dụ về việc cần một kênh giao tiếp đặc biệt trong công ty của bạn. Odoo mang đến cho bạn một giải pháp. Với ứng dụng này, bạn có thể lên cấu trúc các nội dung liên lạc như trên bằng cách tạo các nhóm nội bộ, đặc biệt là dự án. Bạn có thể dễ dàng thêm hoặc bỏ bớt thành viên in hệ thống Odoo – vì mọi thứ đều nằm trong Odoo , việc quản lý ứng dụng này trở nên đơn giản và dễ dàng.

Tạo một danh sách gửi mail chung

Khả năng tùy chỉnh trong tính năng của Odoo cũng mang đến cho bạn khả năng tạo một nhóm chung, nó có thể được xem như danh sách mail để gửi các thông tin mới của bạn hoặc là một cộng đồng mail giao tiếp. Đây là một cách hay để thông báo các thay đổi lớn trong công ty, phát triển một sản phẩm mới hoặc một vài thông tin quản trọng nào đó có lượng người theo dõi và quan tâm lớn. Bạn có thể tạo danh sách gửi mail bằng cách bổ sung mẫu vào trang web, nơi những khách thăm trang web của bạn có thể để lại địa chỉ mail và địa chỉ đó được thêm vào cơ sở dữ liệu của bạn.

3