Ứng Dụng Gửi Nhận Email Điện Tử

Việc gửi mail hàng loạt trở nên dễ dàng

1

Phần mềm gửi mail của Odoo trao cho bạn cơ hội dễ dàng gửi mail hàng loạt tới các đầu mối , cơ hội , khách hàng ,của bạn. Kiểm soát hiệu suất của các chiến dịch gửi mail liên tục nhằm tăng tỉ lệ chuyển đổi. Thiết kế các email chuyên nghiệp và tái sử dụng lại các mẫu chỉ trong vài cú nhấp chuột.
Odoo cung cấp cho bạn giải pháp thực hiện vấn đề trên.

Gửi các email một cách chuyên nghiệp

Nhập dữ liệu triển vọng hoặc lọc dựa trên các đầu mối, các cơ hội hiện có và danh sách các khách hàng chỉ trong nhay mắt.
Xác định mẫu email gửi và tái sử dụng lại nội dung hoặc các thiết kế chuyên biệt dành cho thư của bạn. Thiết lập nhiều server email riêng với IP/Domain riêng nhằm tối ưu hóa tốc độ mở.

2

Tổ chức các chiến dịch gửi email

3
Đưa ra các thống kê theo thời gian thực về suất chiến dịch để cai thiển thị tỉ lệ chuyển đổi, theo dõi các email đã gửi, đã nhận, đã mở và đã trả lời. Dễ dàng quản lý các chiến dịch gửi mail , nhóm thảo luận ,các đầu mối và cơ hội qua nền tảng mạnh mẽ và thân thiện với người dùng. Quản lý chiến dịch tiếp thị – tất cả tập trung tại một chỗ.

Tích hợp với các ứng dụng Odoo

Truy cập các tính năng gửi mail hàng loạt từ các ứng dụng do Odoo cung cấp nhằm cải thiện cách người dùng bạn kết nối. Gửi các mẫu email có sẵn từ danh sách các cơ hội trong tính năng CRM, lựa chọn các đầu mối dựa trên phân khúc thị trường, gửi các đề nghị công việc và tự động trả lời cho các đơn ứng tuyển, tái sử dụng các mẫu email có sẵn trong chiến dịch marketing tự động tìm các leads ( tiềm năng).Trả lời các email tự động xuất hiện trong lịch sử mỗi tài liệu với module mạng xã hội.

4

Làm rõ các dữ liệu đầu mối

5
Dịch vụ Odoo đưa đến cho bạn các dữ liệu đầu mối được làm rõ nhằm cải thiện thời gian sử dụng email của bạn. Odoo nắm giữ việc thúc đẩy mail hiệu quả, các cảnh báo lỗi và mang đến cho bạn thống kê về chất lượng của các đầu mối

Việc gửi email chỉ nằm trong một cú nhấp chuột

Bộ phận tiếp thị sẽ thích làm việc theo các chiến dịch. Tuy vậy bạn cũng có thế thực hiện việc này chỉ bằng tính năng gửi mail hàng loạt chỉ với 1 cú nhấp chuột đến người dùng về các triển vọng hoặc tài liệu của họ.
Lựa chọn một vài tài liệu (như các đầu mối, vé hỗ trợ, nhà cung cấp, đơn ứng tuyển , danh sách khách hàng) và gửi email cho các liên hệ chỉ với một cú nhấp chuột, tái sử dụng lại các mẫu email đã tồn tại.

6

Theo dõi các câu trả lời

7

Việc mở tính năng trò chuyện giúp bạn giao tiếp nhanh hơn và hiệu quả hơn với khách hàng của bạn.Các thông tin được tạo tự động (Đầu mối, cơ hội, nhiệm vụ, …)dựa trên các câu trả lời từ các chiến dịch gửi mail hàng loạt. Theo dõi trực tiếp các cuộc thảo luận dựa trên các tài liệu doanh nghiệp đính kèm trong hệ thống Odoo hoặc qua email. Tất cả các thương lượng và thảo luận được đính kèm trên các tài liệu bên cạnh đó các nhà quản lý liên quan đến cơ hội và dự án được thông báo các sự kiện đặc biệt. Và bạn sẽ không để lỡ mất bất kì ý tưởng nào.

Bảng thông tin tổng quan chiến dịch

Đưa cho bạn cái nhìn sâu sắc hơn nhằm giúp bạn có thể đưa ra được các chiến dịch gửi mail liên tục một cách thông minh hơn. Theo dõi thống kê trên từng chiến dịch: tỉ lệ rời khỏi website, mail đã gửi, nội dung tốt nhất,… bảng thông tin tổng quan rõ ràng và có cấu trúc cho bạn cái nhìn tổng quan về hiệu suất chiến lược được thực hiện.

8