Ứng Dụng Đánh Giá Nhân Viên

Phần mềm thực hiện đánh giá trực tuyến

Ứng dụng “Đánh giá” của Odoo mang đến cho bạn một phần mềm thực hiện đánh giá mã nguồn mở, nó cho phép bạn duy trì động lực cho công ty của bạn bằng cách đánh giá năng lực làm việc của nhân viên theo kì.Đánh giá định kỳ nguồn nhân sự có thể mang tới lợi ích cho nhân viên cũng như đối với tổ chức.

1

Xây dựng các đánh giá

2
Tạo ra các khảo sát đúng nhằm thu thập câu trả lời của các nhân viên. Chuẩn bị mẫu của bạn hoặc chọn từ các ví dụ. Quản lý nhiều loại đánh giá : từ trên xuống, từ dưới lên, tự đánh giá và đánh giá tổng kế bởi quản lý

Đánh giá cũng có thể được tạo bởi người lao động, cho ví dụ cho cấp dưới của cô ấy/ anh ấy, hoặc các quản lý của cô ấy/ anh ấy

Dễ dàng thiết kế các khảo sát của bạn

Hệ thống thực hiện các đánh giá trực tuyến cho phép bạn tạo các khảo sát của bạn. Với vai trò là người tạo mẫu bạn có thể nhanh chóng bổ sung các câu hỏi, điều chỉnh các trang và soạn các bảng khảo sát bổ ích nhằm thu được các câu trả lời tốt nhất từ nhân viên. Bạn có thể tạo các bản mẫu dựa trên các nhu cầu.

3

Kiểm tra bảng khảo sát của bạn trước khi gửi chúng đi

4

Hệ thống Odoo cho phép bạn kiểm tra các mẫu khảo sát của bạn trước khi gửi chúng đến cấp dưới của bạn, đồng nghiệp của bạn hoặc các nhân viên của bạn.Bạn có thể trình bày cho các quản lý cùng cấp của bạn hoặc một chuyên gia và lấy các đánh giá hoặc đề nghị trước khi chính thức về bài khảo sát trước khi thực hiện.

Thiết lập kế hoạch đánh giá

Việc đánh giá được tiến hành dựa trên kế hoạch trong đó có thể thiết lập các khảo sát khác nhau. Mỗi khảo sát có thể được trả lời bởi các bộ phận hoặc tùy theo các cấp độ nhân viên. Đánh giá và khảo sát cuối cùng sẽ được thực hiện bởi quản lý của bạn

Kế hoạch khảo sát được áp dụng cho từng nhân viên. Các kế hoạch này xác định tần suất và cách mà bạn đánh giá nhân viên định kỳ.Bạn có thể xác định các bước và đính kèm các mẫu phỏng vấn cho từng bước.

5

Đúng nơi đúng thời điểm

6

Các yêu cầu phỏng vấn được tạo tự động bằng Odoo dựa trên kế hoạch khảo sát nhân viên. Môi người dùng sẽ tự động nhận email và các yêu cầu thực hiện khảo sát năng lực theo chu kỳ ở đồng nghiệp của họ tại một thời điểm đặc biệt nào đó.

Theo dõi và phân tích

7

Xem tình trạng của các đánh giá: Nó đã được trả lời hoặc đang chờ

Xem lịch

7.1

Bạn có thể thấy các nhắc nhở cho từng sự kiện và nhìn thấy các kế hoạch đánh giá trong tính năng xem dạng lịch

Xuất ra câu trả lời

7.2

Mỗi đánh giá được thực hiện bởi các nhân viên có thể được xem dưới dạng PDF hoặc được in ra