Tích hợp Magento và Odoo

Bạn đang gặp khó khăn trong việc kết nối Odoo và Magento và cần sự giúp đỡ của nhà phát triển?
Thách thức trong việc lựa chọn nguồn dữ liệu Magento đang thực sự làm khó bạn?
Bạn đang cảm thấy quá tải với các tác vụ Magento và cần giảm bớt số lượng công việc đó?

Hãy để ICSC khắc phục các khó khăn trên qua các giải pháp:

 • Cài đặt kết nối Odoo với Magento.
 • Cấu hình, tuỳ chỉnh, vận hành Magento
 • Kiểm thử hệ thống qua phương pháp UAT
 • Dịch vụ lưu trữ
 • Hỗ trợ bảo trì và nâng cấp
 • Chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống có sẵn

Quy trình ICSC tiến hành trong việc kết nối Magento vào Odoo:

 • ICSC cung cấp dịch vụ tích hợp Magento Odoo. Magento là nền tảng tuyệt vời đối với việc phát triển giao diện front-end trên website thương mại điện tử và Odoo vận hành với chức năng hỗ trợ ứng dụng back-office nhằm hỗ trợ thực hiện các yêu cầu trong quy trình doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ thu thập các yêu cầu và chuẩn bị các đặc tính kỹ thuật
 • Chuyển đổi các yêu cầu về chức năng thành yêu cầu kỹ thuật
 • Tiến hành phân tích GAP và xác định các phân hệ có sẵn cũng như các tính năng bị bỏ sót
 • Kết nối GAP vào các lộ trình dự án
 • Tiến hành phát triển với các công cụ tăng năng suất như Eclipse IDE….
 • Báo cáo hàng tuần theo tiến độ

Các tính năng kết nối

 • Danh mục sản phẩm hiển thị trên Magento được truy xuất từ Odoo
 • Cập nhật số lượng sản phẩm tồn kho dựa trên hệ thống truy xuất lượng sản phẩm lý thuyết còn trong kho của Odoo.
 • Truy xuất các phạm trù sản phẩm dạng cây bao gồm tạo và cập nhật
 • Nhập và chuyển đổi đơn đặt hàng từ Magento sang Odoo.