Tạo Báo Giá

Gửi báo giá trực tuyến

Sử dụng các mẫu có sẵn để đưa ra các báo giá đẹp và chuyên nghiệp chỉ trong vài phút. Gửi các báo giá trực tuyến và để các khách hàng của bạn có thể ký trực tiếp. Sử dụng tính năng giảm giá để thúc đẩy và tăng khả năng bán hàng của bạn.

1

Chữ ký điện tử

Ứng dụng Odoo chuyên nghiệp giúp các khách hàng của bạn có thể ký trực tuyến lên các bảng để xuất. Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ bán hàng mới để đưa ra cho họ nhiều lựa chọn hơn.
Tính năng tuyệt vời này có thể giúp bạn giảm thiểu thời gian và công sức trong việc bán hàng trực tuyến và thu hút khách hàng mới.
Hãy sử dụng nhiều thời gian hơn trong việc bán hàng, hơn là việc đi thu thập các tài liệu

Giao tiếp hiệu quả hơn

Mọi thứ bạn cần biết đầu tập trung ở 1 nơi . Bạn có thể gửi các yêu cầu với giá chi tiết cho khách hàng lựa chọn. Và khách hàng có thể phản hồi lại trên các đơn đề nghị đó như chấp nhận, đồng ý hoặc hỏi đề lấy thêm nhiều thông tin.
Bạn có thể liên lạc trực tiếp với khách hàng thông qua tính năng tin nhắn hoặc xem qua lịch sử các cuộc đối thoại trên báo giá.
Tính năng “Option” giúp bạn thúc đây việc kinh doanh bằng cách đưa thêm các sản phẩm tương tự cho khách hàng của bạn.
2