Quản lý mua hàng 2

Quản lý kế hoạch mua hàng

( Tự động đưa ra các đơn thanh toán, kiểm soát việc lập hóa đơn )

1
Tự động đưa ra các đề xuất thanh toán, thực hiện các yêu cầu báo giá, theo dõi các đơn mua hàng, quản lý thông tin nhà cung cấp, quản lý việc đưa ra các đơn nhận hàng và kiểm tra các hóa đơn thanh toán. Với Odoo, bạn có thể thực hiện những điều này và hơn thế nữa nhờ hệ thống quản lý mua hàng.

Tự động tạo các đề xuất mua hàng

( Giảm số lượng hàng tồn kho với các quy định mua hàng )

Đưa ra đúng đề xuất mua hàng tại đúng thời điểm nhằm giảm số lượng hàng tồn kho. Cải tiến việc mua hàng đồng thời mang lại hiệu suất quản lý kho cho doanh nghiệp của bạn với các quy định mua hàng dựa trên giá trị tồn kho, các quy định logisctic, đơn bán hàng, dự đoán sản xuất…

Gửi yêu cầu báo giá hoặc đơn mua hàng tới nhà cung cấp chỉ với một thao tác nhấp chuột. Bạn có thể truy cập vào đơn nhận hàng và hóa đơn của bạn từ đơn hàng.

Mọi thứ thật đơn giản với một ứng dụng tuyệt vời.

1

Thực hiện đấu thầu trong việc mua hàng

( Lựa chọn giá tốt nhất bằng việc đàm phán với nhiều nhà cung cấp )

Thực hiện việc đấu giá mua hàng, tổng hợp các trao đổi của nhà cung cấp trong quá trình này và so sánh các thỏa thuận cung cấp. Chọn ra nhà cung cấp tốt nhất và gửi đơn mua hàng một cách dễ dàng. Sử dụng các báo cáo đề phân tích số lượng của các nhà cung cấp.

Phần mềm của chúng tôi sẽ giúp bạn mọi thứ.

1

Tích hợp email

1

Tích hợp việc liên lạc với tất cả các liên lạc với các nhà cung cấp trên đơn mua hàng (hoặc báo giá) để thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ các đàm phán hoặc các vấn đề về dịch vụ sau bán hàng. Sử dụng hệ thống quản lý các cảnh báo để theo dõi các vấn đề liên quan tới nhà cung cấp.

Giá chuẩn, giá bình quân, FIFO

Sử dụng các phương pháp định giá thích hợp với việc kinh doanh của bạn: giá chuẩn, giá bình quân, FIFO hoặc LIFO. Đưa vào sổ kế toán với đúng số lượng được xác nhận theo thời gian thực; Odoo quản lý mọi thứ cho bạn một cách minh bạch.

4

Nhập vào danh sách giá

( Đưa ra quyết định mua hàng thông minh với giá tốt nhất )


Dễ dàng nhập vào danh sách giá để đưa ra các quyết định mua hàng thông minh dựa trên các đề xuất, giá dựa trên số lượng và các điều kiện đặc biệt trong hợp đồng. Bạn thậm chí có thể lấy giá bán dựa trên giá của nhà cung cấp.

1

Kiểm soát các sản phẩm và hóa đơn

Không có sản phẩm hoặc đơn hàng nào bị lãng quên, kiểm soát kho cho phép bạn quản lý các đơn trả hàng, hoàn tiền, nhận sản phẩm và quản lý chất lượng sản phẩm.

Chọn phương thức chính xác nhất dựa trên những điều bạn cần: sẵn sàng tạo ra các hóa dơn nháp dựa trên đơn mua hàng, đơn nhận hàng, tạo hóa đơn thủ công và nhập các dòng sản phẩm vào trong đơn…

1

Tổng hợp các thông kê dựa trên việc mua hàng

1

Tổng hợp các thống kê chính xác dựa trên hiệu suất của các nhà cung cấp thông qua các báo cáo chi tiết: giao hàng trễ, giảm giá dựa theo số lượng mua. Tích hợp việc mua hàng với thống kê kế toán để phân tích lợi nhuận từ các hợp đồng của bạn.

best website to check grammar