Quản lý kho hàng

quan-ly-kho-van

Thiết lập ban đầu

 • Thiết lập danh mục sản phẩm
  • Danh mục sản phẩm NVL
  • Danh mục máy móc, công cụ, dụng cụ sản xuất
  • Các danh mục văn phòng phẩm
  • Thiết lập các tồn kho an toàn
 • Thiết lập kho
  • Thiết lập các kho trong công ty
  • Thiết lập các vị trí trong kho
  • Thiết lập các kho ảo
 • Thiết lập đơn vị đo
  • 1 sản phẩm có 2 đơn vị đo là số lượng và trọng lượng

Quản lý nhập kho

 • Tự động phát sinh các yêu cầu nhập kho từ các phân hệ khác như mua hàng, sản xuất
 • Thực hiện nhập kho
 • Nhập kho 1 phần hoặc hoặc toàn bộ
  • Nhận hàng theo đợt của các lô hàng tổng hợp
  • Nhận hàng từ nhà cung cấp chuyển đến hoặc chuyển giao nội bộ
  • Tiếp nhận, kiểm tra hàng trực tiếp vào kho hay tới công trình
  • Nhận hàng không đặt rồi bổ sung vào đơn hàng
  • Sử dụng giao dịch nhanh để nhập dữ liệu nhanh
  • Theo dõi nhận hàng từ cảng vào đến kho
  • Nhận các mặt hàng thay thế
  • Xem toàn bộ lý lịch nhận hàng
  • Xem nhận hàng so với hạn định
  • Hiển thị thông báo thiếu vật tư để xử lý nhanh
  • Gắn tỷ giá lúc nhận hàng để hỗ trợ theo dõi và giảm bớt các thay đổi
 • Kết hợp với phân hệ sản xuất trong việc nhập kho thành phẩm
 • Kết hợp với phân hệ nhân sự trong việc kiểm kho thành phẩm, kho thức ăn
phan-mem-quan-ly-kho-2

Quản lý xuất kho

 • Tự động phát sinh các kế hoạch xuất kho từ các phân hệ khác như kế hoạch giao hàng, sản xuất, nhân sự (NVL)
 • Thực hiện xuất kho theo kế hoạch sản xuất
 • Cho phép tạo phiếu đề xuất lĩnh các công cụ, dụng cụ sản xuất (nằm ngoài kế hoạch sản xuất)
 • Xuất kho 1 phần hoặc hoặc toàn bộ
 • Kết hợp với phân hệ mua hàng trong nhập kho NVL

Quản lý luân chuyển nội bộ

 • Tự động phát sinh các luân chuyển nội bộ từ quản lý sản xuất, phân công sản xuất…
phan-mem-quan-ly-kho-5

Quản lý giao nhận sản phẩm

 • Quản lý các phiếu nhập hàng, xuất hàng theo sản phẩm
 • Thực hiện xuất hàng, nhập hàng từng phần hoặc hoàn toàn
 • Cho phép nhà cung cấp cập nhập các thông tin báo giá trực tiếp trên ERP
 • Kiểm tra chất lượng hàng nhập
 • Thực hiện nhập hàng từ nhà cung cấp
  • Khi nhập hàng phân lô (đối với NVL) theo ngày tháng năm nhập
 • Các cảnh báo liên quan đến các đơn hàng sắp về, đơn hàng bị sự cố

Quản lý giao nhận sản phẩm

 • Quản lý các phiếu nhập hàng, xuất hàng theo sản phẩm
 • Thực hiện xuất hàng, nhập hàng từng phần hoặc hoàn toàn
 • Cho phép nhà cung cấp cập nhập các thông tin báo giá trực tiếp trên ERP
 • Kiểm tra chất lượng hàng nhập
 • Thực hiện nhập hàng từ nhà cung cấp
  • Khi nhập hàng phân lô (đối với NVL) theo ngày tháng năm nhập
 • Các cảnh báo liên quan đến các đơn hàng sắp về, đơn hàng bị sự cố

Kiểm kê kho

 • Lên kế hoạch kiểm kê kho
 • Thực hiện kiểm kho theo các phương pháp khác nhau ghi nhận theo số lượng và trọng lượng
 • Ghi nhận chênh lệch
 • Đánh giá nhân viên kiểm kho, liên kết với phần tính lương trong việc đánh giá tồn kho
 • Cảnh báo tồn kho cho các sản phẩm nằm ngoài mức an toàn
 • Cảnh báo tồn kho cho các sản phẩm sắp hết vòng đời sản xuất
 • Cảnh báo các sản phẩm nhập về kho nhưng không đưa vào sản xuất
 • Báo cáo tiêu hao NVL…

phan-mem-quan-ly-kho-6

Các báo cáo tồn kho

 • Các báo cáo phân tích tồn kho
 • Thống kê tồn kho sản phẩm dựa theo định nguyên vật liệu(Ví dụ sản phẩm A có chứa các nguyên vật liệu A1,A2…) theo số lượng & trọng lượng
 • Cảnh báo các bất thường trong kho liên kết với bất thường trong sản xuất
 • Cảnh báo về các sản phẩm nằm ngoài mức tồn kho an toàn

Phân quyền hệ thống

 • Thực hiện phân quyền theo yêu cầu công ty