Quản lý kho hàng 2

proofreading services

Hệ thống quản lý nhà kho

( Một hệ thống kiểm kê kho bằng phương pháp ghi sổ kép mang tích đột phá )

1
Giảm thời gian xử lý công việc, giảm mức độ tồn kho của bạn, các giao dịch được thực hiện tự động và việc truy xuất kiểm tra đầy đủ tất cả các hoạt động trên hệ thống Odoo cũng được diễn ra nhanh hơn.

Quản lý xuất nhập tồn bằng phương pháp kiểm kê kép

( Không có bất cứ thứ gì bị mất đi, mọi thứ chỉ là được di chuyển từ nơi này sang nơi khác mà thôi )

Dựa trên khái niệm về kiểm kê kép mà tạo ra sự đột phá trong việc kế toán.Đây là phần mềm mã nguôn mở về quản lý kho không tập trung vào việc tiêu thụ, mất hay thiếu sản phẩm; các sản phẩm chỉ là được di chuyển từ nơi này đến nơi khác.

Điều đó mang đến cho bạn lợi ích trong việc truy xuất đầy đủ các hoạt động( từ khách hàng đến nhà cung cấp, không giới hạn số lượng nhà kho), các báo cáo năng động (ví dụ: xác nhận kiểm kho tại các điểm sản xuất) và một giao diện sử dụng cực kì đơn giản.

2

Giảm thời gian thực hiện công việc của bạn

Odoo đáp ứng được tất cả các hoạt động của bạn, dựa vào các quy định về logistic : luật nhập vào, luật xuất ra, đưa ra đơn hàng, định mức tồn kho tối thiểu,… Điều chỉnh việc lập kế hoạch cho các công việc theo lịch trình nhằm giảm thiểu thời gian xử lý.

8

Các giao dịch tự động

3

Đưa các hoạt động lấy hàng, đóng gói, tiếp nhận…Các lịch trình di chuyển nội bộ được tự động tạo ra bởi Odoo dựa trên các quy định mà bạn đã đặt ra. Xác định các quy định nhận, trả để tổ chức các kho hoặc kiểm soát việc di chuyển sản phẩm giữa các nhà kho khác nhau được thuận tiện hơn.

Truy xuất đầy đủ các hoạt động

Theo dõi được tất cả các kho bằng cách truy xuất vào tất cả các hoạt động kho từ quá khứ đến tương lai. Theo dõi các chi tiết chuyển kho, không chỉ kho của bạn mà còn của các kho đối tác trong hệ thống quản lý kép (khách hàng, nhà cung cấp, các địa điểm sản xuất )

4

Giảm mức độ tồn kho của bạn

( Việc sản xuất dựa trên số lượng mà bạn cấn )

Giảm việc lưu trữ nhưng luôn đảm bảo việc bổ sung được thực hiện đầy đủ! Bạn có thể thiết lập số lương tồn kho tối thiểu để tự động thực hiện việc đặt hàng với số lượng được tính toán đúng. Giảm thiểu được áp lực đối với hệ thống kho và hệ thống sẽ giúp bạn đưa ra các đề xuất đúng đắn.

4

Tích hợp đầy đủ vào hệ thống

( Tích hợp với các chức năng như mua hàng, bán hàng, kế toán )

Đưa ra chính xác các thông tin mua hàng vì hệ thống quản lý kho trong Odoo được tích hợp đầy đủ với các phân hệ bán hàng, mua hàng nhằm đưa ra các dự đoán chính xác. Việc tích hợp hệ thống kế toán cho phép bạn kiểm kê, xác định theo thời gian thực và có báo cáo sâu sắc về chi phí cũng như lợi nhuận của các hoạt động kho.

1

Theo dõi số Serial

1

Cho phép gán số Serial tại mỗi bước của việc tiếp nhận hoặc giao hàng. Odoo kiểm soát việc sẩn xuất theo lô (các lô sản phẩm giống nhau) hoặc các lô của hoạt động logistic (thùng, hộp,) để giúp bạn kiểm soát đầy đủ các hoạt động diễn ra trong kho.

Quản lý kho của bạn một cách dễ dàng

Quản lý các điểm bên trong và bên ngoài kho, kho của khách hàng, kho của nhà cung cấp, hoặc các kho hàng khác nhau với tính năng quản lý đa kho hàng dựa trên việc phân hóa các địa điểm. Nó là một tính năng tuyệt vời cho tất cả doanh nghiệp lớn và nhỏ.

2

Các báo cáo và các bảng thông tin

( Phân tích các hoạt động kho hiệu quả để tiến hành cải thiện hiệu suất làm việc )

2

Giúp bạn có cách nhìn trực quan để đưa ra được các quyết định thông minh. Thiết kế tùy chỉnh các bảng thông tin nhằm mang lại hiệu quả cho kho của bạn ngay lập tức.Đi sâu hơn vào các báo cáo theo thời gian thực mà bât kì ai cũng có thể thực hiện và chia sẻ.