Phương Tiện Vận Chuyển

Phần mềm quản lý phương tiện

1

Phần mềm Odoo mang đến cho bạn khả năng quản lý vòng đời của tất cả phương tiện di chuyển của công ty, từ hợp đồng đầu tiên với phương tiện của công ty cho đến các dịch vụ đi kèm và phương tiện được cho giao cho nhân viên.
Bạn có thể quản lý mọi thứ thông qua hệ thống giao diện thân thiện và đơn giản như – nhật kí đổ nhiên liệu, chi phí và rất nhiều chức năng cần thiết khác cho việc quản lý các thiết bị vận chuyển ở công ty bạn.

Theo dõi các hợp đồng và các hoạt động hành chính

Quản lý tất cả hợp đồng phương tiện của bạn và nhận các email cảnh báo khi hợp đồng hết hạn. Một vài công cụ trực quan sẵn sàng cho việc sử dụng để đảm bảo bạn nhớ các hợp đồng của bạn cần gia hạn hoặc chấm dứt.
Bạn sẽ không cần bất kì hệ thống kiểm soát phương tiện của công ty bạn đặc biệt nào khác– với ứng dụng thông minh Odoo, bạn có thể đưa tầm nhìn gần hơn về các phương tiện của bạn chỉ với vài cái nhấp chuột.

2

Theo dấu những chiếc xe hơi của công ty bạn

3

Bạn có thể đơn giản giao một chiếc xe hơi cho nhân viên và xác định tổng quan tình trạng xe. Đồng thời. việc kiểm tra tình trạng xe và giá trị cây số giữa 2 lần giao xe và đăng ký giúp kiểm soát được vòng đời của xe.Kiểm soát các phương tiện của công ty trở nên dễ dàng và đơn giản hơn nhờ ứng dụng Odoo.

Quản lý phương tiện vận chuyển của công ty

Quản lý các mốc chính: mua sắm, bảo trì , giao xe …
Dễ dàng bổ sung các phương tiện của bạn và theo dõi vòng đời cũng như chu kỳ bảo dưỡng hoặc thay thế của thiết bị.

4

Phân tích và báo cáo

Xem tất cả các chí phí được thực hiện cho thiết bị hoặc loại dịch vụ. Bạn có thể thực hiện so sánh hoặc phân tích giữa hai loại chi phí phí(chi phí lơn nhất dành cho phương tiện của bạn, dịch vụ được thực hiện cho phương tiện) bằng cách sử dụng công cụ báo cáo.Bạn sẽ được giùm đỡ nhầm thu hồi có hiệu quả các chi phí để cải thiện các khoản đầu tư dành cho phương tiện của bạn.

6

Quản lý các chi phí

7

Bạn có thể xác định và kiểm soát các khoản tiền được sử dụng bởi công ty bạn cho các phương tiện. Các khoản chi phí định kỳ trên hơp đồng của bạn được tạo tự động khi bắt đầu một chu kì (ngày/ tháng/ năm) phụ thuộc việc thiết lập chu kì trên hợp đồng của bạn.