Phân hệ quản lý giao hàng

quan-ly-giao-hang

Thiết lập ban đầu

 • Thiết lập dữ liệu xe, khả năng tải của xe
 • Quản lý kế hoạch giao hàng từ khách hàng
  • Cho phép import dữ liệu giao hàng của khách hàng
  • Ghi nhận các cảnh báo
 • Thiết lập các điểm giao hàng, khoảng cách

Quản lý kế hoạch giao hàng

 • Quản lý kế hoạch giao hàng từ khách hàng
  • Cho phép import dữ liệu giao hàng của khách hàng
  • Ghi nhận các cảnh báo
 • Đưa ra các cảnh báo giao hàng khi gần đến giờ giao hàng
 • Dựa trên kế hoạch giao hàng và thực tế sản xuất để gộp các sản phẩm trên 1 phiếu giao hàng
 • Quản lý xe chuyên dụng, khay, sọt trong quá trình vận chuyển

quan-ly-kho-hang

Quản lý giao hàng

 • Doanh nghiệp có thể mở rộng tầm kiểm soát việc giao hàng nước ngoài, nắm giữ cơ hội chiều hơn, khi sử dụng các tính năng quản lý chuyến đi) để điều phối các hoạt động giao hàng trong mạng lưới vận chuyển.Một điểm rất quan trọng là cần có khả năng điều phối các hoạt động tại các nhà kho, hay trung tâm phân phối trong mạng lưới của doanh nghiệp. Các tính năng stop cho phép người sử dụng quản lý hàng hoá được bốc xếp bằng đội tàu của doanh nghiệp hãng vận chuyển.
 • Kết hợp với bộ phận kho trong việc tạo phiếu giao hàng
 • Thực hiện giao hàng
 • Quản lý các rổ, rá khi giao hàng
 • Quản lý các rổ, rá khi giao hàng
quan-ly-kho-hang-1

Quản lý đội xe

 • Quản lý tài xế chạy xe
 • Quản lý xăng xe
 • Tự động tính đồng hồ dựa trên các lần giao hàng km
 • Quản lý về các dịch vụ liên quan đến xe
 • Tự động tạo các phiếu kế toán liên quan đến chi phí trên

Phân quyền hệ thống

 • Thực hiện phân quyền theo yêu cầu công ty