Giải pháp phần mềm Odoo/OpenERP cho ngành bán sĩ và phân phối

Khẳng định sự khác biệt đối với doanh nghiệp bán lẻ và phân phối bất kể quy mô lớn hay nhỏ chỉ bằng phần mềm phân phối bán hàng có thể giúp bạn hoàn toàn chủ động trong việc hiểu nhu cầu sản phẩm và dịch vụ của khách hàng.

Theo kịp nhịp thay đổi của thị trường. Giải pháp ICSC cung cấp dành cho ngành công nghiệp bán sĩ hoàn toàn có thể giúp doanh nghiệp tối đa hoá tầm nhìn chiến lược và mức độ linh hoạt đối với doanh nghiệp bán lẻ.
Doanh nghiệp hoàn toàn có khả năng tiếp nhiên liêu cho việc gia tăng lợi nhuận , khẳng định sự khác biệt sản phẩm doanh nghiệp cung cấp đồng thời củng cố mối quan hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng.

Gia tăng lợi nhuận bán hàng cũng như cung cấp cho khách hàng các dịch vụ giá trị gia tăng,mang tính cải tiến
cải thiện mức độ phục hồi chi phí , nguồn tiền và hiệu suất tài chính.
Dễ dàng đạt được thành tích trong các hoạt động doanh nghiệp
Tích hợp các hoạch định về cung cầu nhằm tối ưu hoá quy trình quản trị hàng tồn kho và hệ sản phẩm doanh nghiệp đang cung cấp.
Trang bị thêm nhiều trải nghiệm khách hàng thông qua kênh bán hàng đa cấp cũng như các dịch vụ hỗ trợ.