Gamification

Sẵn sàng, thiết lập, chạy

1

Ứng dụng mang thành phần trò chơi mang đến cho bạn sự đơn giản và tạo ra các cách để thúc đảy và đánh giá nhân viên của bạn tai nơi làm việc.Cùng với sự xác định, ứng dụng này mang đến cho bạn công cụ giúp tạo ra các thách thức cho nhân viên nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Các mục tiêu được ấn định thông qua các thách thức nhằm đánh giá và so sánh các thành viên trong nhóm cũng như qua thời gian. Bạn có thể tạo các mẫu từ các ví dụ khác nhau và chọn các mẫu để tạo ra các thử thách, dựa trên mục tiêu của công ty bạn – như số lượng các đầu mối mới, tổng các hóa đơn theo các tuần riêng biệt hoặc các tháng hoặc tất cả thời gian tùy theo sự quản lý của bạn.

Thử thách hiệu quả công việc của nhân viên bạn

Phần mềm Odoo mang đến cho bạn một mô hình mới mạnh mẽ để thúc đẩy nhân viên của bạn. Bạn có thể tạo các thử thách khác nhau, thiết lập các mục tiêu và đối tượng mà bạn muốn áp dụng.
Sử dụng các bảng thông tin để thấy được tình trạng của từng thử thách và quá trình của từng nhân viên – đây là câu trả lời cho toàn bộ các câu hỏi về thửu thách của bạn.

2

Thúc đẩy nhân viên và hiệu quả của hệ thống thông tin

3

Thúc đẩy nhân viên của bạn và thu được những kết quả tốt hơn. Đây là tính năng thú vị cho phép bạn thúc đẩy hân viên của bạn một cách đơn giản và cách tạo ra hướng giúp nâng cao hiệu suất kinh doanh.Không cần đến một kĩ thuật thúc đẩy phức tạp hoặc các ý tưởng khác. Việc biến hệ thống giống như trò chơi giúp các nhân viên của bạn thúc đẩy việc làm việc trở nên chăm chỉ hơn nhằm đạt múc tiêu của họ.

Hệ thống phần thưởng thúc đẩy nhân viên

Nhân viên có thể được đánh giá và trao phần thưởng cho việc đạt được các mục tiêu mà họ được.Đối với những thành quả thầm lặng , bạn có thể trao cho họ các phần thưởng khác nhau. Từ một lời cảm ơn đơn giản cho đến một món quá bất người, phần thưởng là cách hiệu quả nhất để khuyến khích nhân viên làm tốt công việc của họ.

4