Dự Án

Quản lý các nhiệm vụ của bạn theo cách mà bạn muốn

1

Việc phối hợp của Odoo và quản lý dự án theo thời gian thực giúp bạn xác định các công việc hoàn tất. Kiểm soát mọi thứ: từ toàn cảnh cho đến các chi tiết nhỏ nhất: từ thông tin liên lạc khách hàng cho đến hóa đơn cuối cùng.

Thiết kế phù hợp với quy trình riêng của bạn

Tổ chức các dự án theo quy trình riêng của bạn. Xử lý các tác vụ và vấn đề bằng chế độ xem kanban, lịch trình công việc sử dụng theo biểu đồ gantt và kiểm soát thời hạn bằng cách nhìn calendar. Phần mềm mã nguồn mở này cung cấp cho bạn nhiều công cụ khác nhau để có thể dễ dàng điều chỉnh hệ thống quản lý dự án của bạn. Tạo các giai đoạn đặc biệt cho từng dự án, vì toàn đội của bạn có thể tối ưu hóa công việc của họ một cách đơn giản và chuyên nghiệp.

Kanban

2

Biểu đồ Gantt

2.1

Calendar

2.2

Dễ sử dụng

Giúp việc tổ chức của bạn nhanh nhất có thể . Giao diện dễ dàng giúp bạn không tốn thời gian trong việc tìm hiểu , mọi hoạt động được thực hiện tức thời vì không có bất cứ điều gì ngăn trở bạn trong việc tìm hiểu và sử dụng. Các email gửi tới được hệ thống tích hợp tạo ra các nhiệm vụ và vấn đề mới rất nhanh, cho phép bạn dễ dàng cộng tác với khách hàng

3

Làm việc cùng nhau

4

Sử dụng tính năng trò chuyện để giao tiếp với đội của bạn hoặc khách hàng và chia sẽ các đóng góp, tài liệu theo nhiệm vụ hoặc các vấn đề. Tích hợp việc thảo luận nhanh với tính năng thư điện tử tích hợp. Nói chuyện với khách hàng hoặc người dùng khác bằng tính năng trò chuyện trực tuyến giúp bạn nhanh chóng tìm ra giải pháp cho bất kì vấn đề nào trong dự án của bạn.

Hỗ trợ trong việc điều chỉnh viết các tài liệu

Chỉnh sửa các đề xuất dự án, đặc tính kỹ thuật hoặc các biên bản họp ngay trong ứng dụng một cách đồng nhất . Các tính năng etherpad kết hợp cho phép một số người làm cùng một nhiệm vụ trong cùng thời điểm.Đây là công cụ rất hiệu quả để tổng hợp cuộc họp, lập biên bản nháp cuộc họp hoặc đưa các yêu cầu của dự án. Mỗi người dùng sẽ có màu của họ và bạn có thể xem lại các nội dung.

5

Kiểm soát việc hoàn thành các công việc

6
Đưa ra các cảnh báo dựa vào các sự kiện theo từng ngày mà bạn quan tâm .Sử dụng các chỉ số xanh đỏ dể biểu thị những việc bạn hoàn thành và việc yêu cầu bạn chú ý

Bảng chấm công , hợp đồng và hóa đơn

Dự án của bạn sẽ được tự động tích hợp vào hợp đồng với khách hàng cho phép bạn chuẩn bị các hóa đơn dựa trên thời gian , nguyên vật liệu và lịch chấm công được ghi lại một cách dễ dàng
7

Theo dõi các vấn đề

8
Chỉ ra các vấn đề phát sinh trong dự án nhằm đưa ra các mối quan tâm tốt hơn trong việc giải quyết chúng. Kết hợp tương tác với khách hàng trên mọi vấn đề đồng thời nhận các báo cáo về hiệu suất nhóm.