Đầu Mối

Tự động tạo đầu mối mới

1
Module “Đầu mối tự động” của Odoo cung cấp cho bạn tính năng tự động tạo đầu mối thông qua chiến dịch tiếp thị đã được điều chỉnh đầy đủ và thay đổi phù hợp. Chiến dịch chủ động và được thực hiện theo nhiều cách, cho phép bạn theo dõi các chiến lược tiếp thị sao cho phù hợp với nhu cầu của bạn.

Phần mềm quản lý chiến dịch tiếp thị

Đây là một ứng dụng mạnh mẽ giúp bạn đưa hiệu quả việc tiếp thị tăng nhanh và tối ưu hóa các chiến dịch từ các đầu mối cho đến khi đóng chiến dịch.
Bạn có thể xác định các phân khúc và phân bổ các hoạt động chiến dịch theo từng khu vực chuyên biệt. Tiếp đó bạn có thể phân tích các kết quả nhăm xác định hiệu suất và tác động thương mại của các chiến dịch.

2

Tạo các chiến dịch tiếp thị bằng email cho riêng bạn

3

Thiết kế các chiến dịch tiếp thị giống các quy trình công việc, bao gồm các mẫu email dùng để gửi, các báo cáo để in và gửi bằng email, tùy chỉnh các hoạt động và các mẫu khác. Chạy chiến dịch của bạn ở chế độ mô phỏng để kiểm tra nó theo thời gian thực hoặc tăng tốc, và hiệu chỉnh nhằm tạo ra kết quả tốt nhất. Bạn cũng có thể bắt đầu một chiến dịch thực sự trong chế độ thao tác thủ công nơi mà mọi thứ đều được thao tác bằng tay.<.justify>

Các thống kê chiến dịch

Triển khai các chiến dịch trực tiếp và xem xét các thống kê của chiến dịch tự động như thể chiến dịch thực hiện mọi thứ một cách tự động.Hệ thống quản lý chiến dịch tiếp thị cho phép bạn kiểm tra các thông kê theo các chiến dịch và có cái nhìn hoàn chỉnh về các hoạt động tiếp thị.

4