Bài viết từ OpenERP 

Chia sẻ các bài viết về Odoo và lĩnh vực ERP

Top 5 lý do chuyển từ hệ thống On-Prem sang Cloud

Top 5 lý do chuyển từ hệ thống On-Prem sang Cloud

Bài viết này đưa ra một số lý do giúp bạn xem xét và quyết định có nên giữ ERP của công ty bạn ở máy chủ vật lý hay thực hiện chuyển đổi sang hệ thống đám mây.   Cách đây vài năm, điện toán đám mây vẫn chưa có sẵn cho các công ty có quy mô nhỏ hoặc chi phí quá cao để...

Vì sao đa số dự án Digital Transformation thất bại?

Digital Transformation (cách mạng kỹ thuật số) là một trong những chủ đề nổi bật hiện nay, tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp vẫn còn trong giai đoạn đầu của quá trình Digital Transformation. Theo báo cáo phân tích năm 2016 của Forrester, trong số những doanh nghiệp được...

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất cần những tính năng gì?

Phần mềm kế toán cho doanh nghiệp sản xuất cần những tính năng gì?

Nghiệp vụ kế toán cho các doanh nghiệp sản xuất rất phức tạp do liên quan đến việc định giá hàng tồn kho và giá vốn hàng bán để xác định giá trị thành phẩm chính xác nhất. Để giải quyết những yêu cầu phức tạp trên, doanh nghiệp sản xuất không thể chỉ dựa vào một phần...