Bài viết từ OpenERP 

Chia sẻ các bài viết về Odoo và lĩnh vực ERP

Bảy yếu tố tạo nên một dự án ERP thành công

Bảy yếu tố tạo nên một dự án ERP thành công

Gần đây chung tôi đã tiến hành một cuộc thăm dò để xác định các yêu tố mà các chuyên gia ERP thấy là quan trọng nhất đối với các dự án ERP thành công. Dựa trên những phát hiện sau khi nghiên cứu, dưới đây là bản đánh giá các yếu tố quan trọng theo tỷ lệ % người tham...

Top 5 lý do chuyển từ hệ thống On-Prem sang Cloud

Top 5 lý do chuyển từ hệ thống On-Prem sang Cloud

Bài viết này đưa ra một số lý do giúp bạn xem xét và quyết định có nên giữ ERP của công ty bạn ở máy chủ vật lý hay thực hiện chuyển đổi sang hệ thống đám mây.   Cách đây vài năm, điện toán đám mây vẫn chưa có sẵn cho các công ty có quy mô nhỏ hoặc chi phí quá cao để...

Vì sao đa số dự án Digital Transformation thất bại?

Digital Transformation (cách mạng kỹ thuật số) là một trong những chủ đề nổi bật hiện nay, tuy nhiên, hầu hết doanh nghiệp vẫn còn trong giai đoạn đầu của quá trình Digital Transformation. Theo báo cáo phân tích năm 2016 của Forrester, trong số những doanh nghiệp được...