Giao diện lập trình ứng dụng

1

Bạn đang sử dụng một phần mềm đặc biệt trong công việc thương mại điện tử của bạn hoặc một ứng dụng nào khác nhưng bạn cũng muốn sử dụng những tính năng tuyệt vời của Odoo? Chúng tôi có giải pháp cho bạn – tích hợp tính năng API. API mang đến cho bạn khả năng kết nối các phần mềm hiện có với phần mềm Odoo một cách dễ dàng và đơn giản.

Chuyển đổi thông tin dễ dàng

Tính năng đặc biệt cho phép bạn chuyển các thông tin từ phần mềm của bạn sang nền tảng Odoo – bạn có thể dễ dàng nhâp/xuất dữ liệu và mọi thức sẽ được tự động cập nhật vào đúng vị trí của nó. Hãy để Odoo thực hiện các công việc năng này và bạn có thể tận hưởng các lọi ích của dịch vụ

2

Tận hưởng sự tự do với các công cụ của Odoo

3

API mang đến cho bạn sự tự do trong công việc với việc dữ liệu trên phần mềm của bạn có thể chuyển đến bất kì tính năng và ứng dụng nào của Odoo.Sử dụng các ứng dụng tuyệt vời của chúng tôi thật dễ dàng trong quá trình nhập các liên lạc quan trọng, cá đơn hàng, các hóa đơn hoặc các tài liệu khác từ phần mềm của bạn. Nhanh và đơn giản – chỉ với Odoo.