slider

Quản lý sản xuất

quan-ly-san-xuat

Thiết lập ban đầu

 • Thiết lập danh mục sản phẩm
  • Danh mục các model (khi nào hết sản xuất)
  • Danh mục các linh kiện trong xe (khi nào hết sản xuất)
  • Danh mục các NVL để sản xuất linh kiện
  • Bổ xung các trường dữ liệu như part-no, serial, tên tiếng anh, tên tiếng Việt(để xuất hóa đơn về sau), các thông tin khách hàng…
  • Cho phép đính kèm các thông tin nhằm hỗ trợ sản xuất linh kiện…
 • Thiết lập các máy móc, trung tâm làm việc
  • Cho phép thiết lập các hệ số năng lực sản xuất
  • Cho phép thiết lập các thông số liên quan đến bảo trì, bảo dưỡng hoặc thay thế
 • Quản lý nhân sự sản xuất
  • Cho phép thiết lập các hệ số liên quan đế năng lực sản xuất
  • Các tiêu chí đánh giá năng lực sản xuất
 • Định mức nguyên vật liệu & công đoạn sản xuất
  • Cho phép thiết lập định mức NVL, bán thành phẩm hoặc thành phẩm theo từng công đoạn
  • Cho phép thiết lập các định mức linh kiện theo xe, định mức NVL theo linh kiện làm cơ sở tính toán kế hoạch sản xuất về sau
  • Mỗi công đoạn sẽ chọn 1 kho nhập, kho xuất, kho hàng NG, kho hàng tiêu hao tương ứng hỗ trợ việc xuất và nhập thành phẩm hoặc bán thành phẩm về sau
 • Thiết lập thời gian làm việc
  • Định nghĩa thời gian làm việc của máy móc hoặc con người
 • Thiết lập các quy trình sản xuất
  • Định nghĩa các công đoạn trong quy trình sản xuất 1 sản phẩm, năng lực sản xuất của mỗi công đoạn
  • Cho phép thiết lập các ưu tiên về máy móc hoặc nhân sự sử dụng cho công đoạn -> để tự động thiết lập phân công sản xuất về sau

quan_ly_san_xuat_10

Quản lý kế hoạch sản xuất

Hệ thống lập kế hoạch và mô phỏng toàn diện, tập hợp các kỹ thuật dự báo mềm dẻo, lập kế hoạch cung cầu phân chia theo giai đoạn, với môi trường chuyên biệt cho người lập kế hoạch giúp doanh nghiệp phản ứng nhanh nhạy trước các yêu cầu thay đổi của khách hàng và hoạt động điều hành.Người sử dụng có thể sử dụng các kịch bản “What – if” khác nhau để lập kế hoạch sản xuất các sản phẩm chính, mô phỏng nhanh ảnh hưởng khi thay đổi nguồn lực, giả định mua sắm khác nhau, yêu cầu sản xuất, ví dụ như kềt quả của thay đổi dự báo, hay các thay đổi số luợng và loại hàng trong đơnđặt hàng của khách hàng. Dựa trên các kịch bản cung cầu được mô phỏng, người sử dụng có thể đặt mức cung cấp nhằm đáp ứng các mục tiêu quản lý kế hoạch của doanh nghiệp và khách hàng. Dưới đây là mô hình chung của hệ thống lập kế hoạch sản xuất:

quan-ly-san-xuat-2

Tạo cho doanh nghiệp khả năng xác định các nguồn lực đã đúng và đủ hay chưa nhằm đáp ứng lịch sản xuất đã đưa ra trước khi cam kết một kế hoạch cuối cùng và đưa ra kế hoạch sản xuất chi tiết. Khi đã xác định được kế hoạch, người sử dụng sẽ tự tin hơn hay cam kết ngày giao hàng với khách hàng. Hơn nữa, thông tin này sẽ hỗ trợ cả người lập kế hoạch lẫn người mua trong khi lập kế hoạch và chỉ mua sắm những vật liệu cần thiết cho nhu cầu hiện thời.

Lập kế hoạch yêu cầu nguyên vật liệu cho lịch sản xuất tổng thể và lịch nhu cầu tổng thể

Lập kế hoạch theo tất cả các nguồn yêu cầu kể cả các yêu cầu nhập thủ công vào hệ thống

Tạo các công việc đơn lẻ khuyến cáo, lịch sản xuất hàng loạt, và các yêu cầu mua hàng

Tự động đề xuất phân bố kế hoạch sản xuất hàng loạt tới dây chuyền sản xuất

Cập nhật các đặc tính của kế hoạch, kể cả các mặt hàng hiện đang có trong kế hoạch

Chuyển các lệnh sản xuất đã lập kế hoạch sang module quản lý mua sắm sắm theo nhóm người sử dụng, theo mặt hàng, hoặc theo nhà cung cấp

Lập kế hoạch nguyên vật liệu dựa theo ngày bắt đầu công việc hay ngày bắt đầu sản xuất

Sử dụng yếu tố cấu thành sản lượng

Tính toán số lượng mặt hàng thiếu hụt

Kiểm soát việc nhóm nhu cầu trong quy trình lập kế hoạch sản xuất hàng loạt

Triển khai chính sách tồn kế hoạch an toàn cố định, thay đổi

Gắn kết các yếu tố thay đổi đơn hàng đối với các đơn đặt hàng đã lập kế hoạch

Sử dụng thuật toán lập kế hoạch ngầm định lô theo lô (lot-for-lot)

Theo dõi thông tin được sử dụng lập kế hoạch tổng thể, kế hoạch nhu cầu nguyên vật liệu không trực tuyến tại bất kỳ thời điểm nào

Tạo bộ các ngoại lệ để lọc các thông báo ngoại lệ cho từng mặt hàng

Tự động phối hợp với các đối tác thương mại

 • Chuyển đổi từ kế hoạch sản xuất thành lệnh sản xuất
 • Quản lý phân công sản xuất
  • Hệ thống cho phép tự động đề nghị các nguồn lực sản xuất theo các định nghĩa của các công đoạn trong quá trình sản xuất
 • Xem xét việc tích hợp các phần cứng trong việc đếm các bán thành phẩm, thành phẩm ở các công đoạn do máy móc hoặc con người sản xuất ra
 • Ghi nhận việc kiểm tra chất lượng sản phẩm (công đoạn)
  • Cho phép import dữ liệu từ máy faro
  • Cho phép ghi nhận các kết quả sau khi kiểm tra
  • Xây dựng các biểu đồ đo lường các kết quả giữa các lệnh sản xuất khác nhau để so sánh đánh giá
  • Ghi nhận lỗi kiểm soát các lỗi quá khứ, lỗi thị trường, lỗi lắp ráp, killpoint trong quá trình sản xuất
 • Ghi nhận các phiếu nhập kho tương ứng với các công đoạn
 • Quản lý sự khác biệt giữa kế hoạch và thực hiện sản xuất

quan_ly_san_xuat

Quản lý bất thường trong sản xuất

 • Ghi nhận các bất thường của các lệnh sản xuất
  • Cảnh báo cho các bộ phận liên quan
  • Phân tích bất thường ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất
  • Phương án xử lý bất thường
  • Tạo lệnh sản xuất bổ xung
  • Tạo đơn mua hàng NLV bổ xung
  • Thay đổi kế hoạch giao hàng
  • Tạo kế hoạch sản xuất bổ xung
  • Phân công lại sản xuất…

Quản lý thiết kế, tạo khuôn, giá, jig

 • Quản lý NVL sản xuất thử
  • Cho phép tạo đề xuất mua hàng
  • Kiểm tra kho…
 • Sản xuất thử
 • Ghi nhận đánh giá sản xuất thử

Quản lý sửa chữa, bảo hành bảo trì công cụ, dụng cụ sản xuất, thiết bị đo kiểm

 • Lên kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng hiệu chuẩn
  • Dựa trên kế hoạch sản xuất đối với các công cụ dụng cụ dựa theo năng lực sản xuất, theo định kỳ đối với các công cụ, máy móc, thiết bị cần bảo dưỡng và hiệu chuẩn
 • Thực hiện hiệu chuẩn, bảo dưỡng (theo định kỳ tùy theo từng loại công cụ, dụng cụ sản xuất thiết bị đo kiểm)
 • Cung cấp các dữ liệu phân tích dữ liệu giữa các đợt đo lường sản xuất
 • Cảnh báo ngoài mức chuẩn
 • Ghi nhận việc lĩnh các dụng cụ đo lường trong quá trình sản xuất

Quản lý phát triển sản phẩm mới

Tich-hop-thong-tin-qua-he-thóng-EC
 • Quản lý các bản vẽ của khách hàng
 • Quản lý các bản vẽ thiết kế, các phiên bản
  • Quản lý các phiên bản
  • Người chịu trách nhiệm
 • Quản lý các cấu trúc phụ tùng của bản vẽ
 • Quản lý cấu trúc nguyên vật liệu(BOM) trong quá trình sản xuất
 • Quản lý các công đoạn, các công đoạn yêu cầu gia công ngoài trong sản xuất sản phẩm mới
 • Quản lý các tiêu chuẩn kiểm tra sản phẩm mới
 • Hướng dẫn tác nghiệp
 • Quản lý khuông, giá, jig để sản xuất sản phẩm mới
 • Quản lý sản xuất thử
  • Ghi nhận kết quả sản xuất bao nhiêu
  • Tỷ lệ đạt bao nhieu
  • Đã giao bao nhiêu
  • Lưu kết quả đo từng sản phẩm để lấy dữ liệu CP,CPK
 • Quản lý đề xuất mua NVL liên kết với phân hệ mua hàng
  • Lĩnh NVL liên quan đến phát triển sản phẩm mới liên kết với phân hệ kho
 • Quản lý tiến độ thực hiện sản phẩm mới
 • Quản lý cách chi tiết có nguy cơ trong sản phẩm

Phân quyền hệ thống

 • Thực hiện phân quyền theo yêu cầu công ty
ĐỐI TÁC ICSC