slider

Quản lý nhân sự – tiền lương

quan-ly-nhan-su-tien-luong

Danh sách bộ phận nhân sự

Quản lý tuyển dụng

 • Từ kế hoạch sản xuất xác định nhu cầu nhân sự (ben san xuat & nhan su ket hop, ben san xuat dua tren nhu cau don hang va nang xuat -> du kien tuyen dung hoac bo tri cong viec, sa thai ban dau-> xuong nhan su -> tong hop dua nhu cau tuyen dung thuc te dua tren nhan vien xin nghi viec thai san, om dau…phat sinh hang ngay. Theo san xuat)
 • Quản lý các vị trí công việc, mô tả công việc các yêu cầu với công việc
 • Quản lý các đề thi, tiêu chuẩn đánh giá liên quan đến tuyển dụng cho từng vị trí công việc (bo xung o phan cau hinh\ chuc vu)
 • Quản lý kế hoạch tuyển dụng
  • Cho phép kết xuất các thông báo tuyển dụng qua nhiều kênh khác nhau
 • Quản lý hồ sơ tuyển dụng
  • Tiếp nhận hồ sơ tuyển dụng
  • Cho phép in các báo cáo để tiện cho công tác tuyển dụng
  • Cho phép import từ excel do số lượng lớn (Cosmos cung cap)
  • Sàn lọc các ứng viên không đủ tiêu chuẩn (đã làm việc ở công ty, đã tham gia phỏng vấn dua tren CMND)
 • Quản lý phân công đánh giá tuyển dụng
  • Cho phép in ra các lời giải cho các đề thi cho vị trí công việc được phân công
  • Cho phép tạo ngân hàng câu hỏi, tự động tạo đề thi ngẫu nghiên từ ngân hàng câu hỏi này
  • Bộ phận nhân sự sẽ thu thập kết quả đánh giá & nhập vào phần mềm
  • Riêng phỏng vấn thì làm trực tiếp trên ERP và ghi nhận các đầu vào trên này
 • Quản lý kết quả tuyển dụng
  • Cho phép import các đánh giá vào trong hệ thống và lưu vào hồ sơ của người tuyển dụng()
  • In ra các kết quả tuyển dụng, danh sách ứng viên trúng tuyển
 • Quản lý nhân viên trúng tuyển
  • In ra các báo cáo trúng tuyển đối với nhân viên sản xuất
  • In ra các báo cáo để gọi điện đối với nhân viên gián tiếp làm việc tại văn phòng
  • Gởi email thông báo đối với các hồ sơ đã có email
 • Triết xuất đề thi ngẫu nhiên từ danh sách đề bài đăng kí sẵn trong hệ thống.
quan-ly-tuyen-dung

Quản lý nhân viên

quan-ly-nhan-vien
 • Cosmos cung cấp 1 file để import hồ sơ nhân viên vào
 • Nhân viên có thể kiêm nhiệm 2 chức vụ -> tự động xác định khóa đào tạo đã đạt hay không đạt
 • Quản lý tiếp nhân thông tin nhân viên mới cho phép kế thừa thông tin nhân viên tuyển dụng
  • Tạo mã nhân viên tự động
  • Cho phép đính kèm các hồ sơ
  • Cho phép điền các thông tin chi tiết hơn như lịch sử công việc, kinh nghiêm, người thân, người phụ thuộc…
 • Tích hợp với SMS trong trường hợp sau:
  • Gởi tin nhắn chúc mừng sinh nhật
  • Gởi tin nhắn chúc mừng 8/3, 20/10
  • Gởi tin nhắn trong việc chúc mừng năm mới
 • Khám sức khỏe
  • Lên kế hoạch khám sức khỏe
  • Ghi nhận kết quả khám sức khỏe hàng năm
 • Các cảnh báo trong hệ thống khi:
  • Tới ngày sinh nhật nhân viên
  • Tới ngày đám cưới
 • Quản lý các khen thưởng, kỹ luật, nhắc nhở liên quan đến nhân viên

Quản lý hợp đồng, tăng lương

 • Quản lý hợp đồng thử việc
 • Quản lý hợp đồng học việc
 • Quản lý các loại hợp đồng chính thức -> hợp đồng 1 năm, 2 năm, 3 năm vô thời hạn, kết hợp với phần đánh giá để xét duyệt nhân viên nào được ký hợp đồng loại gì tiếp theo
 • Tự động tạo ra phụ lục khi tăng lương, thay đổi phụ cấp, thuyên chuyển công tác…. Gắn với hợp đồng đã ký(cung các mẫu-> hướng dẫn Cosmos để thay đổi mẫu hợp đồng bằng birt report)
 • Có chức năng sắp hết hợp đồng 20 ngày gởi email và cảnh báo cho cán bộ phụ trách nhân sự, và cán bộ quản lý trực tiếp, đối với cán bộ trực tiếp sẽ có tính năng đánh giá xem có ký hợp đồng mới lại hay không phân thành 4 cấp duyệt đánh giá cán bộ, và có tính năng lọc ra danh sách cần ký hợp đồng mới & danh sách nghỉ việc cho in ra hợp đồng hoặc quyết định nghỉ việc.
 • Quản lý việc ký lại hợp đồng, phụ lục
  • Khi phát sinh các vấn đề tăng giảm bậc lương, lương tối thiểu
  • Tạo danh sách các hợp đồng cần ký lại
 • Cảnh báo các trường hợp sắp hết hạn hợp đồng, các hợp đồng có điều chỉnh về lương
 • Cho phép tích hợp chử ký của người duyệt vào trong hợp đồng dưới dạng scan
 • Ghi nhận lịch sử các hợp đồng vào hồ sơ nhân viên
 • Quản lý về kết thúc hợp đồng, quyết toán lương cho nhân viên

quan-ly-hop-dong

Quản lý đào tạo

 • Quản lý chương trình đào tạo cho từng vị trí trong công ty
 • Quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến quá trình đào tạo
 • Kế hoạch đào tạo
 • Phân công đào tạo
 • Đánh giá đào tạo
  • Cho phép đánh giá người đào tạo (import từ excel)
  • Cho phép đánh giá người học được đào tạo (import từ excel)
  • Cho phép ra các quyết định dựa trên đánh giá đào tạo như yêu cầu đào tạo mới, đào tạo lại đối với các học viên không đạt)
 • Ghi nhận kết quả đào tạo và hồ sơ nhân viên
 • Quản lý các giáo trình đào tạo cơ bản theo từng nội dung đào tạo.
 • Quản lý kĩ năng cho từng vị trí công việc (VD: Kĩ năng A, B, C, D, thang đánh giá kĩ năng cho từng kĩ năng 1,2,3,4, yêu cầu tối thiểu trước khi vào sản xuất là trung bình đạt 3)
 • Triết xuất các nhân viên chưa đủ kĩ năng theo đánh giá kĩ năng do cán bộ phụ trách đánh giá
 • Tự động reset lại một số kĩ năng về 0 khi có thay đổi vị trí công việc, triết xuất và tạo thông báo yêu cầu đào tạo lại đối với cán bộ phụ trách.
 • -> mỗi vị trí công việc sẽ có các khóa đào tạo bắt buộc, phải có tính năng đánh giá sau đào tạo, cho phép in ra danh sách các nhân viên chưa tham gia đủ các khóa học.

Quản lý làm việc, chấm công, đi muộn về sớm, nghỉ phép, tăng ca…

 • Quản lý dữ liệu chấm công vân tay
 • Cho phép import dữ liệu từ máy chấm công
 • Quản lý xin nghĩ phép, tăng ca…
  • Lập đề nghị xin nghĩ phép, tăng ca
  • Duyệt nghĩ phép, tăng ca
  • So sánh dữ liệu này với dữ liệu máy chấm công để thẩm định 1 lần nữa
  • Nghiệm thu xin tăng ca -> chuyển thành dữ liệu tính lương
  • Nếu dữ liệu trong máy chấm công không trùng với dữ liệu xin nghĩ phép thì có thực hiện tạo các dữ liệu khác như nghĩ phép không lương không phép…
  • Cho phép kết chuyển ngày phép trong giới hạn 12 ngày, cuối năm kết chuyển 1 lần nếu dư ra sẽ thanh toán
 • Xuất các báo cáo để gởi cơ quan bảo hiểm khi nhân viên nghĩ theo quy định của bảo hiểm ví dụ, nghĩ sinh, nghĩ bệnh…
 • Gởi lưu trình chi tiết sau. Theo quy định công ty.
 • Cấp trên không được duyệt cho các nghỉ phép nếu như người quản lý trực tiếp không duyệt
 • Cosmos cung cấp danh sách các quy tác chấm công bất thường
 • Kết nối vào chấm công

Quản lý tiền lương

Nhân sự tiền lương của các công ty là một phần rất phức tạp khi lên giải pháp tổng thể tích hợp với giải pháp ERP bởi nó mang tính đặc thù cho công ty, phân loại khá phức tạp theo nhiều khối sản xuất trực tiếp, gián tiếp, phục vụ… và hệ số lương tính theo nhiều phương pháp: dựa theo hiệu suất, theo phụ cấp, thưởng, phạt, theo dữ liệu chấm công, lương tính thuế…Các chế độ xã hội phức tạp, tiền thưởng, chế độ lao động cho nhiều loại đối tượng khác nhau. Mặt khác đặc thù của lao động trực tiếp biến động nhân sự khá lớn nên đòi hỏi có một giải pháp tổng thể bao quát được toàn bộ các mặt của lao động tiền lương đảm bảo tính nhanh nhạy của thông tin giảm thiểu được lượng lao động lớn phục vụ cho mảng này.

Xây dựng tiêu chuẩn bảng lương chuẩn của công ty theo từng đối tượng lao động và tính linh hoạt theo nhiều phương pháp tính lương: tính lương cố định, tính lương theo hiệu suất, theo thời gian, ca sản xuất, vượt năng suất…

 • Dựa trên các dữ liệu quy định về lương công ty ví dụ:
 • Hệ số lương
 • Tỷ lệ hưởng
 • Phụ cấp độc hại
 • Phụ cấp nhà ở
 • Nghĩ do tai nạn lao động hay tai nạn thường
 • Phí công đoàn…
 • Dựa trên các dữ liệu theo quy định nhà nước như
  • BHXH
  • BHYT
  • BHTN
  • KPCĐ
  • Phí công đoàn…
 • Sử dụng dữ liệu chấm công so sánh với các yêu cầu nghĩ phép & tăng ca trong việc tính toán các dữ liệu:
  • Dữ liệu về ngày làm việc không hưởng lương
  • Dữ liệu tăng ca
  • Dữ liệu nghĩ phép
  • Các dữ liệu phụ cấp chuyên cần, phụ cấp đi lại…
 • Quản lý tăng lương:
 • Xây dựng được bảng lương, thưởng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên dựa trên kết quả lao động và kết quả sản xuất kinh doanh của công ty đã được các phòng ban chức năng cập nhật trong hệ thống.
  • Hỗ trợ tăng lương theo cấp bậc
  • Tăng lương theo lương tối thiểu(khi thay đổi lương tối thiểu tất cả mọi người đều được tăng tho)
  • Các cảnh báo làm lại hợp đồng hoặc phụ lục cho các trường hợp tăng lương
 • Cho phép import dữ liệu hoặc liên kết với phân hê sản xuất trong các giữ liệu khác trong việc đánh giá tạo ra phiếu lương & công thức tính lương
 • Hệ thống có khả năng import dữ liệu từ các máy chấm công tổng hợp về để đưa ra các dữ liệu hỗ trợ công thức tính lương.
  • Ví dụ dựa vào đánh giá lỗi của nhân viên trên bộ phận sản xuất…
  • Đánh giá lỗi vi phạm 5s…
 • Thực hiện gởi các thông tin về bảng lương cho nhân viên:
  • Gởi email cho nhân viên trong trường hợp hồ sơ nhân viên có email
  • Gởi tin nhắn cho nhân viên trong trường hợp không có email, các thông tin gởi lương trong tin nhắn chỉ giới hạn trong 160 ký tự
 • Kết xuất các dữ liệu phiếu kế toán về lương để cập nhập vào phần mềm kế toán hiện tại
 • Kết hợp với phân hệ khách trong việc đánh giá năng lực hỗ trợ công thức tính lương
 • In ra các báo cáo theo quy định của công ty, quy định nhà nước.
 • Dựa trên các dữ liệu quy định về lương công ty ví dụ:
 • Trợ cấp năng suất: tính năng suất làm việc của nhân viên dựa trên báo cáo công việc của cán bộ, tự động tính trợ cấp năng suất theo công thức qui định.

Quản lý đánh giá định kỳ

Tuyển dụng -> đánh giá tuyển dụng

Vào công ty -> đánh giá kỹ năng phân hạng hợp đồng

Đánh giá định kỳ để xét khen thưởng, tang lương, thưởng tết, các chế độ khác

Bổ xung lưu trình sau

Đánh giá động -> giống đào tạo

Có 1 danh sách đánh giá từ cao xuống thấp

 • Quản lý đánh giá cho từng vị trí trong công ty
 • Quản lý hồ sơ tài liệu liên quan đến quá trình đánh giá
 • Kế hoạch đánh giá
 • Phân công đánh giá
 • Đánh giá nhân viên
  • Cho phép đánh giá nhân viên(import từ excel) hoặc trực tiếp trên phần mềm
  • Cho phép đánh giá người học được đào tạo (import từ excel)
  • Cho phép ra các quyết định dựa trên đánh giá đào tạo như yêu cầu đào tạo mới, đào tạo lại đối với các học viên không đạt
 • Ghi nhận kết quả đánh giá vào hồ sơ nhân viên
 • Lên kế hoạch đánh giá
 • Hỗ trợ các trưởng bộ phận đánh giá nhân viên theo sơ đồ hình cây:
  • Trưởng nhóm đánh giá nhân viên
  • Tổ trưởng đánh giá các trưởng nhóm
  • BGĐ đánh giá các tổ trưởng theo sơ đồ tổ chức của công ty
  • Quản lý các ý tưởng về cải tiến và góp ý
 • Cho phép thiết lập 1 email chung tự động tích hợp vào email trong việc thu thập các cải tiến và góp ý
 • Thiết lập việc theo dõi việc áp dụng các cải tiến và góp ý tốt để có chính sách cho người đề xuất về sau
 • Quản lý ý tưởng -> cho phép theo dõi cái nào đã làm và không làm(thay đổi trạng thái)

Quản lý bữa ăn

quan-ly-thuc-an

 • Quản lý thu mua thức ăn
  • Thiết lập kho thức ăn
  • Cảnh báo khi hàng xuống dưới mức an toàn
  • Quản lý đề xuất mua thức ăn
  • Đơn đặt hàng mua thức ăn
  • Nhập kho, xuất kho hàng ngày
 • Quản lý nhập xuất tồn thức ăn
 • Theo dõi giá, hỗ trợ tính chi phí bình quân bữa ăn
 • Đã có lưu trình

Quản lý chung khác

 • Cho phép lên kế hoạch năm vào theo dõi tiến độ các công việc:
  • ATLĐ PCCN, An toàn vệ sinh.
  • Đo môi trường LĐ định kỳ.
  • Đo dữ liệu về môi trường (Theo DTM)
  • Khám sức khỏe cho người LĐ định kỳ.
  • Kiểm định các phương tiện,… theo định kỳ.
  • Quản lý thông báo, báo cáo, biên bản kiểm tra định kỳ của cơ quan quản lý nhà nước.
 • Cho phép quản lý các văn bản luật liên quan đến công ty
  • Tổ chức theo hình cây ví dụ lương thì theo dõi các luật gì, giờ làm việc thì theo dõi luật nào, thông tư nào, nghị định nào
  • Quản lý các thay đổi của luật, các thông tư, nghị định
 • Hỗ trợ tính chi phí bình quân bữa ăn
quan-ly-van-phong-pham

Quản lý văn phòng phẩm, rác thải, bảo hộ lao động

 • Theo dõi xuất nhập tồn văn phòng phẩm, BHLĐ, đồng phục
  • Thiết lập kho văn phòng phẩm, BHLĐ, đồng phục
  • Quản lý xuất nhập tồn
  • Đơn đặt hàng mua
 • Quản lý bảo hộ lao động
  • Tạo ra các bản đăng ký size BHLĐ
  • In ra các kế hoạch cấp pháp bảo hộ lao động
  • So sách đối chiếu để ra các kế hoạch cấp bảo hộ lao động cho nhân viên trong kỳ
  • Quản lý size, màu sắc BHLĐ, số lượng tồn kho…
  • Cảnh báo khi sắp hết để lập kế hoạch đặt mua thêm
  • Quản lý việc bán BHLĐ cho nhân viên
 • Quản lý chất thải thường & độc hại
  • Tạo các kho chất thải thường và độc hại
  • Ghi nhận các phát sinh chất thải độc hại & chất thải thường trong quá trình sản xuất
  • Tạo các cảnh báo để tạo các cảnh báo khi số lượng chất thải vượt mức quy định của công ty để lên kế hoạch vận chuyển xử lý
  • In các báo cáo theo quy định của công ty
  • Theo dõi chi phí xử lý rác thải
 • Quản lý văn phòng phẩm
  • Theo dõi tồn kho văn phòng phẩm
  • Tạo các phiếu xin lãnh văn phòng phẩm -> tổ trưởng duyệt
  • Xuất kho văn phòng phẩm
  • Tạo đề nghị thu mua văn phòng phẩm

Phân quyền hệ thống

 • Thực hiện phân quyền theo yêu cầu công ty
ĐỐI TÁC ICSC