slider

Quản lý mua hàng

quan-ly-mua-hang

Thiết lập ban đầu

 • Thiết lập danh mục sản phẩm
  • Danh mục sản phẩm NVL
  • Danh mục máy móc, công cụ, dụng cụ sản xuất
  • Các danh mục văn phòng phẩm
  • Thiết lập các tồn kho tối thiểu
 • Thiết lập danh mục nhà cung cấp
  • Cho phép tạo nhà cung cấp
  • Các thông tin chung liên quan đến nhà cung cấp
 • Thiết lập các tiêu chí đánh giá nhà cung cấp

Quản lý kế hoạch mua hàng

mua_ban_hang_hoa_qua_mang_1
Cho phép thực hiện mua sắm trực tiếp và gián tiếp theo luồng công việc với các kiểu nghiệp vụ đã khai báo và triển khai, giúp hệ thống hoá toàn bộ quá trình mua sắm từ khâu mua đến khâu trả tiền. Các giao dịch ít giá trị bị loại trừ nên quá trình mua sắm hướng đến các hoạt động mang tính chiến lược.Luồng công việc dễ dàng thay đổi để tương thích với các thay đồi nghiệp vụ vàhỗ trợ cho cải thiện hiệu quả công việc.

 • Cho phép tạo kế hoạch mua hàng theo kế hoạch sản xuất
 • Căn cứ trên nhu cầu sản xuất, tình trạng tồn kho hệ thống tính toán dự kiến đặt hàng để đảm bảo vật tư hàng hóa không bị thiếu nguyên vật liệu. Hệ thống sẽ tính toán các yêu cầu sau:
  • Tính toán đề nghị đặt hàng từ nhu cầu sản xuất.
  • Tính toán đề nghị đặt hàng theo kế hoạch định trước.
  • Tính toán kế hoạch đặt hàng từ dự báo doanh thu bán hàng

Từ các tính toán trên hệ thống sẽ đưa ra bản chi tiết nhu cầu nguyên vật liệu theo thời gian và địa điểm. Dựa trên mạng lưới các nhà phân phối đơn giá, sản phẩm, chủng loại… hệ thống lập các đơn hàng chi tiết một cách tối ưu nhất. Phòng mua hàng sẽ kiểm soát lại đơn hàng và xác nhận đơn hàng.

Đơn hàng được thiết lập và quản lý theo cây phân quyền trong đặt mua và duyệt mua hàng hoá. Giải pháp tối ưu là xây dựng cây phân quyền giới hạn khối lượng mua, giá mua, giá trị mua theo từng cấp duyệt của doanh nghiệp. Căn cứ vào thông tin của đơn hàng hệ thống sẽ chuyển đến bộ phận duyệt đơn hàng tương ứng.

 • Khi đơn hàng được duyệt sẽ chuyển cho bộ phận đặt hàng để tiến hành đặt hàng. Đơn hàng không được duyệt sẽ chuyển ngược lại cho bộ phận lập đơn hàng kèm theo các nguyên nhân không được duyệt.
  • Tạo kế hoạch năm
  • Tạo kế hoạch tháng
 • Yêu cầu báo giá theo kế hoạch: Cho phép đính kèm tiêu chuẩn linh kiện, bản vẽ kĩ thuật kèm với yêu cầu báo giá đã được upload sẵn lên hệ thống.
 • Quản lý điều chỉnh kế hoạch mua hàng
  • Cảnh báo các bất thường trong quá trình sản xuất dẫn đến phát sinh điều chỉnh kế hoạch mua hàng

Các nhân viên phụ trách mua sắm có thể xác định nhà cung cấp nào đang giao hàng ổn định có chất lượng tốt nhất, đúng hạn và giá thấp nhất. Doanh nghiệp có thể sử dụng thông tin này để hình thành liên minh chiến lược các nhà cung cấp, cải thiện mối quan hệ với nhà cung cấp và tập trung nhiều hơn vào các cơ hội cải thiện chất lượng giao hàng của nhà cung cấp. Khi đã thiết lập mối quan hệ với một nhà cung cấp, nhân viên trong doanh nghiệp có thể xem catalog điệntử của họ để chọn lựa và đặt hàng hoá, dịch vụ của họ.

Quản lý yêu cầu báo giá và đơn hàng

 • Người sử dụng có thể tạo các phiếu mẫu mua sắm mới bằng cách sao chép nội dung các mẫu có sẵn. Khả năng này đơn giản quá trình tạo đơn đặt hàng mới khi tên nhà cung cấp thay đổi và khi đặt lặp lại nhiều mặt hàng với cùng một nhà cung cấp, hoặc khi gia hạn hợp đồng mua bán hàng năm. Các văn bản sau đây có thể được sao chép:
  • Đơn đặt hàng chuẩn
  • Hợp đồng nguyên tắc với nhà cung cấp
  • Đơn đặt hàng theo kế hoạch
  • Báo giá có catalog đi kèm với hợp đồng mua bán
 • Quản lý yêu cầu báo giá
  • Cho phép gởi email đính kèm yêu cầu báo giá trực tiếp trên hệ thống
  • Cho phép báo giá trực tiếp trên hệ thống
 • Cho phép nhà cung cấp cập nhập các thông tin báo giá trực tiếp trên ERP
 • Tạo lệnh mua hàng theo từng thời điểm tùy theo nhà cung cấp tại miền nam, miền bắc và khách hàng nước ngoài
 • Hỗ trợ tính thuế nhập khẩu đối với nhà cung cấp nước ngòai
 • Kiểm tra chất lượng hàng nhập
 • Thực hiện nhập hàng từ nhà cung cấp
  • Khi nhập hàng phân lô (đối với NVL) theo ngày tháng năm nhập
 • Các cảnh báo liên quan đến các đơn hàng sắp về, đơn hàng bị sự cố, các kế hoạch chưa thực hiện

Quản lý kế hoạch nhận hàng

 • Căn cứ vào các đơn hàng đã xác nhận với các nhà cung cấp thì hệ thống phải tiến hành theo đi quy trình giao nhận đơn hàng.
 • Cho phép lên hoạch nhận hàng từ nhà cung cấp
 • Kiểm tra chất lượng hàng nhập
 • Thực hiện nhập hàng từ nhà cung cấp
  • Khi nhập hàng phân lô (đối với NVL) theo ngày tháng năm nhập
  • Cho phép nhập kho khi có chênh lệch 10%(điều chỉnh lại phiếu nhập kho)
 • Các cảnh báo liên quan đến các đơn hàng sắp về, đơn hàng bị sự cố
1-ban-hang-truc-tuyen-qua-mang

Quản lý kế hoạch thanh toán cho khách hàng

 • Theo dõi quản lý các hoá đơn từ nhà cung cấp dựa trên các tiêu thức nhận hàng của doanh nghiệp và tác nghiệp quản lý thuận lợi cho các phân tích tài chính công nợ và hệ thống cung cấp nguyên vật liệu
 • Lên kế hoạch thanh toán
 • Ghi nhận thanh toán
 • Theo dõi công nợ
 • Các cảnh báo liên quan đến thanh toán cho khách hàng

Quản lý bất thường trong mua hàng

 • Ghi nhận các bất thường của các lệnh sản xuất
 • Cảnh báo cho các bộ phận phận mua hàng những thông tin như:
  • Thiếu nguyên vật liệu
  • Nguyên vật liệu không tốt
  • Giao hàng không đúng thời hạn
 • Phương án xử lý bất thường
  • Điều chỉnh đơn giao hàng của khách hàng

quan-ly-mua-hang

Đánh giá nhà cung cấp

 • Định nghĩa các tiêu chí đánh giá
 • Hỗ trợ có thể tự động đề xuất một nhà cung cấp khi lập một yêu cầu mua hàng.
 • Cho phép thực hiện đánh giá nhà cung cấp theo các tiêu chí đã thiết lập ở trên

Quản lý về trả hàng

 • Lên kế hoạch trả hàng
 • Xuất kho trả hàng
 • Xuất hóa đơn trả hàng

Phân quyền hệ thống

 • Thực hiện phân quyền theo yêu cầu công ty
ĐỐI TÁC ICSC