slider

Quản lý kế toán

Các thiết lập ban đầu

 • Thiết lập các kỳ kế toán
 • Xử lý đa công ty
 • Thiết lập hệ thống tài khoản theo quyết định 15
 • Thiết lập các tài khoản tương ứng cho các phân hệ liên quan
  • Tài khoản phải thu, phải trả, tài khoản đánh giá giá trị tồn kho cho các sản phẩm(NVL, văn phòng phẩm, máy móc, công cụ dụng cụ…)
  • Tài khoản phải thu cho các khách hàng
  • Tài khoản phải trả cho các nhà cung cấp
  • Tài khoản liên quan đến các hạng mục trong công thức lương
  • Các tài khoản liên quan đến nghiệp vụ sản xuất
 • Cấu hình về kết chuyển kết quả kinh doanh cuối kỳ
 • Cấu hình các bút toán lặp
 • Cấu hình các loại tiền tệ, tỷ giá tiền tệ
 • Thiết lập, chuẩn hóa các tài khoản quản trị để phân bổ chi phí và doanh thu trong công ty
  • Hệ thống tài khoản quản trị chi phí
  • Hệ thống tài khoản quản trị doanh thu
  • Tài khoản phải trả cho các nhà cung cấp
  • Hệ thống tài khoản quản trị theo bộ phận
 • Thiết lập các tài sản
  • Cập nhập các tài sản
  • Phương pháp khấu hao
  • Ghi nhận các tài khoản tính khấu hao
  • Ghi nhận các tài khoản quản trị trong tính khấu hao nhằm thực hiện phân bổ về sau
 • Cấu hình các loại sổ nhật ký
 • Cấu hình các loại thuế

Kế toán bán hàng

B

Người sử dụng có thể theo dõi, thu tiền và giảm các lỗi, dùng các công cụ thu tiền trực tuyến mạnh.Người sử dụng có thể xem lại các thông báo, giấy đòi nợ gửi cho khách hàng, cũng như các báo cáo tuổi nợ và báo cáo về các chỉ tiêu chủ yếu, tăng hiệu quả của công việc thu tiền bằng cách hỗ trợ các nhân viên kế toán thu tập trung sự chú ý vào các nhóm khách hàng chuyên biệt.
Người sử dụng có thể xem toàn bộ các hoạt động trong ngày, hoặc có thể dễ dàng tìm và thêm địa chỉ liên lạc một khách hàng, ghi nhận các cuộc gọi của khách hàng, trong một màn hình. Trong màn hình này, người sử dụng có thể đưa một khách hàng vào trạng thái , dừng vệc đặt hàng, ghi thông tin về cam kết cũng như các liên lạc của khách hàng, và theo dõi các cuộc gọi và ghi nhận các hoạt động tiếp theo.
Người sử dụng có thể xem chi tiết từng giao dịch của khách hàng từ tài khoản của khách hàng. Người sử dụng có thể trao đổi, gửi hoá đơn, giấy báo nợ, phí, các cam kết, phiếu thu, giấy báo có, và các giao dịch điều chỉnh với khách hàng. Người sử dụng có thể định nghĩa số các lần trao đổi về một giao dịch tùy theo ý mình, sử dụng ngày và khoản thời gian theo yêu cầu nghiệp vụ của mình. Người sử dụng có thể phát sinh ra địa điểm nhận hoá đơn (bill-to-site), hay phát sinh thông tin cho tất cả các địa điểm nhận hoá đơn của khách hàng.

Giao diện lập trình ứng dụng

 • Quản lý thông tin khách hàng
  • Hỗ trợ quản lý các thông tin tài khoản ngân hàng, địa chỉ xuất hóa đơn…
  • Hỗ trợ quản lý người liên hệ trực tiếp trong khách hàng đối với các bộ phận
  • Theo dõi thông tin tổng quan như tổng số tiền đã thu của khách hàng
 • Quản lý đơn khách hàng
  • Tự động phát sinh phiếu kế toán công nợ khách hàng
 • Quản lý hoàn tiền cho Khách hàng
 • Quản lý phiếu thu khách hàng
 • Quản lý thanh toán của khách hàng
  • Tự động tạo phiếu kế toán định khoản các tài khoản liên quan đến phải thu, phải trả, tài khoản doanh thu và các tài khoản quản trị khác)
 • Hỗ trợ theo dõi phân công theo dõi công nợ của khách hàng

Kế toán mua hàng

 • Quản lý thông tin nhà cung cấp
 • Quản lý hóa đơn cho nhà cung cấp
 • Quản lý hoàn tiền của nhà cung cấp
 • Quản lý phiếu thu tiền của nhà cung cấp/li>
 • Quản lý thanh toán cho nhà cung cấp
 • Hỗ trợ theo dõi phân công theo dõi thanh toán của nhà cung cấp

Kế toán kho & Kế Toán Lương

 • Đánh giá tình hình xuất tồn nguyên vật liệu về mặt lượng và giá trị
 • Quản lý các bút toán phát sinh từ phân hệ quản lý nhân sự
 • Kết xuất các dữ liệu phiếu kế toán về lương kết nhập với phần mềm hiện tại
quan-ly-ke-toan-2

Kế toán sản xuất

 • Theo dõi các bút toán phát sinh từ nghiệp vụ sản xuất
  • Hao mòn máy móc sản xuất
  • Hao mòn công cụ dụng cụ sản xuất
  • Quản lý các chi phí phát sinh từ sản xuất
  • Quản lý các chi phí phát sinh từ gia công sản xuất
  • Các chi phí trực tiếp (nhân sự, nvl…)
  • Các chi phí gián tiếp
 • Đánh giá chênh lệch chi phí giữa các thời điểm sản xuất theo NVL, các chi phí trực tiếp và gián tiếp trong quá trình sản xuất tương ứng với các sản phẩm khác nhau
 • Kết xuất các dữ liệu phiếu kế toán về lương kết nhập với phần mềm hiện tại

Kế toán thuế

 • Tính thuế đối với các bút toán điều chỉnh, giảm giá, phí tài chính và phiếu thu không có hoá đơn. Hệ thống có các lựa chọn thiết lập mềm dẻo, giúp người sử dụng có thể quyết định cách tính thuế, cũng như tài khoản thuế cho từng giao dịch. Đối với các hoạt động hay các giao dịch tiền mặt không có hoá đơn, Tự động tạo bút toán doanh thu ròng hay chi phí và thuế dựa trên các quy tắc đã xác định.
 • Ghi nhận các bút toán lặp liên quan đến trích khấu hao tài sản
 • Phân bổ vào các tài khoản quản trị khác

Kế Toán Tài Sản

Quản trị tài sản cố định là một trong những phần quan trọng của giải pháp ERP cho doanh nghiệp nói chung và công ty nói riêng. Nhu cầu doanh nghiệp cần quản lý tập trung hệ thống thông tin về tài sản cố định để chủ động tối đa trong sản xuất kinh doanh và chiến lược phát triển lâu dài. Hầu hết các doanh nghiệp hiện nay việc quản lý tài sản cố định nằm ở phòng kế toán và phòng quản trị thiết bị với hai mảng rời rạc và độc lập nhau như phòng quản trị quản lý số lượng, hiện trạng còn phòng kế toán quản lý giá trị. Các phần này gần như không thống nhất với nhau khiến các bộ phận khác nhau muốn có thông tin đầy đủ về hiện trạng tài sản cố định mất khá nhiều thời gian và công sức và đôi khi không chính xác. Do đó cần có giải pháp quản lý tập trung mọi tài sản cố định của doanh nghiệp trên cùng hệ thống để đảm bảo các thông tin về tài sản được chia sẻ chung nhất cho toàn bộ các bộ phận có liên quan có thể nắm bắt như: bộ phận quản trị thiết bị quản lý thông tin sổ tài sản, thông tin sửa chữa bảo dưỡng, bộ phận kế toán quản lý nguồn vốn hình thành lên tài sản, khấu hao tài sản, đánh giá lại tài sản,…bộ phận kế hoạch nắm bắt được tình trạng quá khứ, hiện tại và tương lai các tài sản cố định của doanh nghiệp, bộ phận sản xuất nắm được hoạt động tài sản máy móc thiết bị để chủ động sản xuất…

Các nghiệp vụ kế toán khác

 • Định khoản
 • Quản lý các phiếu kế toán
 • Quản lý các sổ nhật ký
 • Quản lý các hoạch đồ kế toán
 • Quản lý các hoạch đồ kế toán quản trị
 • Hệ thống các tài khoản liên quan đến thuế
 • Xử lý định kỳ
 • Kết thúc chu kỳ
 • In ra các báo cáo theo quy định của công ty, quy định nhà nước.
 • Thực hiện phân quyền theo yêu cầu công ty
ĐỐI TÁC ICSC