slider

Quản lý bán hàng & phân phối

quan-ly-ban-hang

Thiết lập ban đầu

 • Thiết lập danh mục sản phẩm mới
 • Thiết lập các đội kinh doanh
 • Thiết lập phân loại sản phẩm
 • Thiết lập và quản trị danh mục khách hàng chung trên toàn bộ hệ thống bao gồm các thông tin cơ bản sau: Quản lý số địa chỉ giao hàng không hạn chế.
  • Các thông tin về hoạch định chính sách tín dụng, công nợ của khách hàng
  • Các thông tin về phân tích doanh thu, doanh số của khách hàng
  • Các tiêu thức mua hàng của từng đối tượng khách hàng
  • Phân loại khách hàng theo các thị trường riêng: thị trường mục tiêu, thị trường bán lẻ, thị trường cao cấp, thị trường gia công…
quan-ly-ban-hang

Quản lý bán hàng

 • Quản lý khách hàng
  • Tích hợp SMS chăm sóc khách hàng
 • Quản lý các tiềm năng, cơ hội
 • Quản lý đơn đặt hàng
 • Quản lý kế hoạch đặt hàng
 • Quản lý kế hoạch giao hàng
 • Đơn giản hoá các hoạt động giao hàng, như lập kế hoạch, thu gom, đóng gói và các hoạt động khác bởi các thao tác trên một màn hình duy nhất. Màn hình giao dịch giao hàng cung cấp toàn bộ thông tin tới người giao hàng, tạo điều kiện cho họ ra quyết định hiệu quả hơn với các thông tin nhanh chóng và kịp thời.

Quản lý hợp đồng

 • Cho phép theo dõi doanh thu và chi phí của hợp đồng
 • Xác định lợi nhuận của hợp đồng
 • Tự động tạo ra các bút toán (phiếu kế toán) liên quan đến nghiệp vụ bán hàng

Quản lý trả hàng

Cung cấp một loạt tính năng về trả hàng. Trả hàng và giao hàng có thể được kết hợp trên cùng một đơn đặt hàng. Người sử dụng có thể dùng mẫu nhận hàng có sẵn để nhập các phiếu trả hàng. Người sử dụng cũng có thể nhập lô hàng và số serial number của hàng được trả lại, sau đó in phiếu xác nhận hàng được trả và theo dõi quá trình sửa chữa hàng trả lại

Hàng hoá trả lại là một phần phải quản lý trong quá trình quản lý bán hàng. Khi phát sinh hàng hoá bị trả lại tiến hành nhập kho đồng thời hệ thống tự động hạch toán lại công nợ khách hàng bằng cách trả tiền trực tiếp hoặc ghi giảm công nợ. Qua quản lý hàng hoá trả lại hình thành rõ các nguyên nhân hàng hoá bị trả lại để hình thành dữ liệu phân tích và nhà quản trị có thể biết được khuyết điểm của từng bộ phận để tiến hành điều chỉnh hợp lý.

Quản lý trả hàng lại

 • Kết hợp hàng trả lại và giao hàng trên cùng một đơn hàng
 • Sử dụng mẫu chuẩn nhận hàng để nhập số hàng sẽ trả lại
 • In xác nhận hàng trả lại

Quản lý các đối sách với khách hàng

quan-ly-ban-hang-3

Quản lý thanh toán khách hàng

 • Quản lý thanh toán của khách hàng
 • Công nợ phải thu là một trong những phần quan trọng nhất của một công ty. Kiểm soát được luồng tiền của mình đang nằm chi tiết ở đâu, khu vực nào, thị trường nào… là nhu cầu thiết yếu của nhà quản trị doanh nghiệp ở mọi cấp. Nội dung quản trị công nợ phải thu của công ty cần giải quyết các vấn đề sau:
 • Kiểm soát nhật ký hóa đơn ( trực tiếp hoặc từ module bán hàng chuyển lên).
 • Kiểm soát nhật ký thanh toán thu tiền Khách hàng.
 • Theo dõi công nợ KH tổng hợp, chi tiết và dự báo thu hồi công nợ.
 • Nhắc nợ và tính toán phạt công nợ quá hạn. Hệ thống nhắc nợ có thể được hỗ trợ bởi mail, thư nhắc nợ trực tiếp, hoặc qua thông báo nợ khách hàng.
 • Kiểm soát các khoản trả trước, các khoản ký quỹ của Khách Hàng.
 • Thanh toán tự động hoặc khấu trừ công nợ.
 • Các báo cáo liên quan đến công nợ phải thu: Bảng cân đối chi tiết các khoản nợ phải thu; Bảng tập hợp các khoản phải thu; Báo cáo tổng hợp các khoản phải thu;
 • Các báo cáo thuế- doanh thu theo khách hàng; Báo cáo thuế – doanh thu theo hoá đơn; Báo cáo tổng hợp thuế – doanh thu; Bảng cân đối tổng hợp các khoản phải thu;
 • Bảng kê hoá đơn theo tài khoản; Bảng kê hoá đơn không phát sinh thanh toán;Bảng kê hoá đơn phát sinh thanh toán; Báo cáo tổng hợp bán hàng; Nhật ký bán hàng; Sổ chi tiết thanh toán khách hàng; Báo cáo chi tiết công nợ phải thu; Theo dõi công nợ; Kiểm kê công nợ các tài khoản; Biên bản đối chiếu công nợ; Bảng theo dõi công nợ bán hàng;Báo cáo lịch trả nợ ( Công nợ phải thu); Bảng kê xác nhận đối chiếu công nợ phải thu; Biểu chi tiết tình hình công nợ khó đòi; Theo dõi công nợ khách hàng đặt hàng phải được xây dựng đầy đủ đảm bảo cung cấp thông tin đa chiều về công nợ phải thu của khách hàng và các yêu cầu quản trị khách hàng.Giải pháp ERP cho giải pháp bán hàng đảm bảo được các yêu cầu chi tiết của giải pháp đề ra ở trên sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát được tốt nhất đầu ra của doanh nghiệp của mình, nâng cao vị thế cạnh tranh của mình trên thương trường và chủ động tối đa trong các chiến lược phát triển của mình.
 • Nhắc nhở các thanh toán đến hạn của khách hàng

Quản lý các cuộc gặp, hẹn với khách hàng

 • Lên lịch hẹn với khách hàng
 • Quản lý lịch sử các trao đổi với khách hàng

Phân quyền hệ thống

 • Thực hiện phân quyền theo yêu cầu công ty
ĐỐI TÁC ICSC