Khách hàng

Công ty cổ phần Hóa chất & Phân bón Lâm Thao là một trong những công ty tiên phong trong lĩnh vực sản xuất hóa chất & phân bón tại Việt Nam với gần 3000 nhân viên. Công ty có mạng lưới phân phối rộng rãi khắp các tỉnh thành tại Việt Nam

Thách Thức

 • Cung cấp hệ thống mới nhằm cải thiện doanh số bán hàng và quá trình hậu cần thay thế cho hệ thống đã sử dụng 5 năm (Orcale)
 • Tích hợp thông tin doanh số và quá trình hậu cần vào cùng một hệ thống
 • Tùy chỉnh phương thức quá trình hậu cần để đáp ứng quy trình cụ thể của khách hàng
 • Đưa ra giải pháp cho vấn đề chưa giải quyết được của hệ thống hiện hành
 • Nâng cấp hệ thống người dùng tại các chi nhánh
 • Chưa có công cụ hỗ trợ tích hợp thông tin, hầu hết đều nhập liệu bằng tay.

Giải pháp

 • Cung cấp giải pháp OpenERP với các mô đun: Bán hàng, Hậu cần, kế toán, nhân sự và quản lí kho
 • Tùy chỉnh và cải thiện phương thức bán hàng và hậu cần thay thế hệ thống hiện hành
 • Phát triển phương thức mới cho khâu hậu cần để đáp ứng nhu cầu khách hàng trong vận chuyển, địa điểm, nhà cung cấp dịch vụ, giá cả
 • Hoàn thành gần 70 báo cáo với tiêu chí đánh giá khác nhau
  Truyền dữ liệu từ hệ thống vào vận chuyển mẫu hay hóa đơn
 • Cải thiện phương thức kế toán
 • Truyền tải dữ liệu từ Orcale Business Suite

 Kết quả

 • Thay thế thành công hệ thống Orcale Business Suite bằng OpenERP
 • Các phòng ban ở những địa điểm khác nhau có thể sử dụng ERP vì đã được khởi chạy thông qua hệ thống máy chủ
 • Loại bỏ các hướng dẫn sử dụng và giảm thiểu lỗi người dùng
 • Sổ sách kế toán tốt hơn, phù hợp với tiêu chuẩn của Việt Nam
 • Cải thiện kiểm soát tài chính, tăng khả năng kiểm tra kế toán tài chính và quản lý