Khách Hàng

Tectonic là công ty thiết kế/ xây dựng các thiết bị hàng không nói chung và các dự án thương mại trên toàn quốc.
Tectonic cung cấp chương trình và dịch vụ quản lý xây dựng cho các khách hàng toàn thế giới, đặc biệt là dự án American Marketing – từ lúc đưa ra ý tưởng đến khi hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

Thách thức

Khách hàng muốn nâng cấp phần mềm quản lý dự án sau 1 năm sử dụng phần mềm cũ của họ.
Khách hàng muốn quản lý chi phí ước tính và chi phí thực của mỗi dự án.
Khách hàng muốn quản lý, phân chia công việc, và theo dõi tiến trình công việc của mỗi nhân viên.
Khách hàng không muốn giới hạn người dùng thay thế cho chi phí bản quyền với mỗi chỗ ngồi vì điều này sẽ giới hạn lượng người sử dụng.

Giải pháp

Cung cấp giải pháp Open ERP bao gồm những mô đun sau: Bán hàng, Kế toán, Dự án và Quản lý Nhân sự
Tùy chỉnh và nâng cao mô đun Dự án thay thế cho hệ thống cũ của họ.
Phát triển quy tắc mới cho việc truy cập vào dự án và nhiệm vụ trong mô đun Dự án
Thêm các báo cáo công việc và bản chấm công vào công việc.
Cải thiện mô hình bán hàng và kế toán.
Bổ sung chức năng nhân sự để quản lý thông tin nhân sự.

Kết quả

Các phòng ban từ nhiều nơi có thể sử dụng các hệ thống ERP khi nó được thiết lập sử dụng trên mô đun máy chủ.
Loại bỏ các thao tác bằng tay và giảm sai sót gây ra bởi con người.
Thực hiện phần mềm hỗ trợ đa tiền tệ của OpenERP
Cải thiện khả năng ra quyết định thông qua kết quả của việc tích hợp dữ liệu và báo cáo thực tế.
Cải thiện việc giám sát, quản lý và kiếm soát dữ liệu quan trọng của dự án.
Hỗ trợ lập kế hoạch, thực hiện kế hoạch và cắt giảm chi phí, từ đó tối ưu hóa việc kiểm soát sản xuất
Quản lý chất lượng hiệu quả bằng cách xử lí công việc theo tiến trình
Nhiệm vụ liên quan đến chất lượng: lập kế hoạch, kiểm tra, cấp giấy chứng nhận, thông báo và kiểm soát.
Thực hành kế toán tốt hơn, hoàn toàn tuân thủ chuẩn mực kế toán Việt Nam.