Khách hàng

Công ty có 29 năm trong việc gia công hàng hóa nằm gần San Antonio.

Thách thức

Khách hàng muốn xây dựng lại hệ thống ERP bao gồm những mô đun sau:

  • Bán hàng
  • Thu mua
  • Sản xuất
  • Kho bãi

Giải pháp

Cung cấp giải pháp Open ERP bao gồm những mô đun sau: Bán hàng, Thu mua, Sản xuất, Kho bãi .
Tùy chỉnh tất cả các mô-đun theo quy trình công ty, cũng như cung cấp ý tưởng cho quy trình thay đổi dựa trên quy trình chuẩn OpenERP.