Khách hàng

Nanotech là công ty 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc chuyên sản xuất ngành công nghiệp con dấu, linh kiện điện thoại cho Samsung với hơn 500 nhân viên.

Thách thức

Tiến hành xây dựng hệ thống cho một công ty chưa từng sử dụng phần mềm ERP.
Quản lý Nguồn Nhân lực, và số lượng đơn hàng, cơ cấu bản lương phức tạp.
Tích hợp với máy chấm công.
Tích hợp đầy đủ với luật nhân sự cho nhân viên Việt Nam.

Giải pháp

Cung cấp phần mềm Open ERP bao gồm những mô đun sau: Quản trị Nhân sự và Tính lương.
Tùy chỉnh một giải pháp cho dữ liệu di chuyển tự động từ máy chấm công sang OpenERP.

Kết quả

Hoàn thành Giải pháp trong vòng 1 tháng
Giảm khối lượng công việc cho nhân viên Nhân sự.
Minh bạch việc sắp xếp các thủ tục Nhân sự, máy chấm công kèm tính năng tính lương.
Loại bỏ các thao tác bằng tay và giảm sai sót gây ra bởi con người.