Works in «Unique Apps to boost Sales» category

Xây dựng hệ thống phần mềm ERP & triển khai lên private cloud cho công ty luật LNT & Partners

October 17, 2014 0

Giới Thiệu Về Hệ Thống LNT & Partners là một trong số các công ty luật danh tiếng nhất Việt Nam, đại diện cho một số lượng lớn các khách hàng trong nước và đa quốc gia trong các vấn đề kinh doanh và đầu tư hết sức đa dạng tại Việt Nam. Với qui […]

Xây dựng hệ thống phần mềm ERP cho Công ty dịch vụ hàng hải Sài Gòn

October 17, 2014 0

Giới Thiệu Về Hệ Thống Tùy chỉnh OpenERP & xây dựng ứng dụng cho phép tương tác với OpenERP. Các module phát triển bao gồm: – Các module chuẩn của OpenERP – Tích hợp với các hệ thống bên ngoài như vendor site, customer site Thông Tin Dự Án Công Nghệ Sử Dụng OpenERP 7 Khách Hàng […]