Works in «Develop Apps to Run Your Business» category

Xây dụng hệ thống phần mềm ERP cho công ty may mặc Ninh Khương

October 17, 2014 0

Giới Thiệu Về Hệ Thống Ninh Khương ra đời từ năm 2001 và là nhãn hiệu tiên phong trong việc đưa nghệ thuật thêu tay vào cuộc sống thường nhật. Cùng với sự mở rộng mục tiêu thị trường từ khách hàng trong nước đến khách hàng quốc tế, Ninh Khương đã kí hợp đồng […]