Blog

Sơ lược về hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning-Hoạch Định Nguồn Lực Doanh Nghiệp)

October 17, 2014 0

Khi bạn đánh từ khoá “ERP” trên “gã khổng lồ” tìm kiếm GOOGLE, lượng thông tin xuất hiện về từ khoá này có thể khiến bạn choáng ngộp. Theo đó, mỗi trang web gần như đều gán một định nghĩa riêng cho website mình về hệ thống ERP  việc vận hành hệ thống ERP có thể chứa đựng sự […]