Posts in «Tin tức & Sự kiện» category

ROI (Return on investment) cho 1 dự án ERP

January 10, 2015 0

ROI Basic Kịch bản 1: Tự động tạo và in hoá đơn và phiếu xuất Tại đây so sánh với việc làm hoá đơn, phiếu xuất hoặc đơn đặt hàng hoàn toàn tự động với việc làm bằng tay, hoặc một phần bằng máy, hoặc một số phần mềm không tích hợp khác. Sơ tính […]

Ứng Dụng Doanh Nghiệp

November 5, 2014 0

Các ứng dụng doanh nghiệp thường có chi phí cao và khó quản lí. Vì vậy, khách hàng không những cần phải tận dụng nguồn vốn đầu tư trong quá khứ mà còn cần phải chuyển tiêu sản thành tài sản. Giảm chi phí trong khi tăng giá trị kinh doanh Tăng tỉ lệ hoàn […]